Sydhavsøernes unge og erhvervsliv skal lære hinanden at kende

En erhvervsplaymaker skal styrke samarbejdet mellem skoler og erhvervsliv, så de unge får lyst til at blive i lokalområdet i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner.

LOLLAND / GULDBORGSUND / VORDINGBORG: For at fastholde unge og gøre dem opmærksomme på det lokale erhvervsliv, er de tre kommuner gået sammen om at ansætte en erhvervsplaymaker, som skal være med til at sikre kvalificeret arbejdskraft i kommunerne.

Aske Lundstrøm er ansat som den første playmaker, og hans opgave er at bygge bro mellem skoler/uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet og mere konkret at hjælpe skolerne med udvikling af undervisningsforløb og projekter, som inddrager og skaber kontakt til lokale virksomheder.

Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner er gået sammen om initiativet, der skal give skoleelever større tilknytning til områdets virksomheder og åbne deres øjne for, hvad de lokale karrieremuligheder byder på. Det skal give dem større lyst til at blive i eller vende tilbage til området.

- Vi skal have de unge mennesker og virksomhederne til at lære hinanden bedre at kende, så de fremover kan finde hinanden i forbindelse med job og uddannelse. Det skal være helt klart, at de får de bedste betingelser at arbejde i, hvis de finder job i vores område, siger Guldborgsunds borgmester, John Brædder (Guldborgsundlisten).

Kobling med god mening
Kommunerne håber med det nye initiativ at kunne afhjælpe den udfordring, som hver tredje virksomhed i området oplever: At skaffe kvalificeret arbejdskraft. 

- Set fra erhvervslivets synspunkt giver det rigtig god mening at få en bedre kobling mellem uddannelse og erhverv. Eleverne og virksomhederne er hinandens forudsætninger og uden den fornødne arbejdskraft til de lokale virksomheder, risikerer vi at bremse den gode udvikling, vi er inde i, siger Holger Schou Rasmussen (S), borgmester i Lolland.

Projektet løber til 2021 som en del af Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg, der er finansieret af Erhvervsstyrelsen, Vækstforum Sjælland og med medfinansiering fra de tre kommuner. 

ibs

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt