Lærere i provinsen er mindre åbne over for LGBT-personer

Lærere, der underviser på skoler i landets yderkommuner, vurderer, at deres kolleger og ledere er mindre åbne over for LGBT+ personer sammenlignet med lærere i storbyen.

Spørger man lærerne i den danske grundskole, er der mindre rummelighed på lærerværelset på skoler uden for de store byer. Lærere, der arbejder på skoler i provinsen, oplever således, at deres kolleger og ledere er mindre åbne over for homo-, biseksuelle og transpersoner sammenlignet med lærere, der arbejder i bykommuner.

Det skriver A4 Arbejdsmiljø på baggrund af en ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder. Rapporten er baseret på svar fra 6.688 lærere i grundskolen, hvoraf 288 af dem identificerer sig som LGBT+ personer.

Det kan være sværere for lærere i mindre lokalsamfund at være åbne om deres seksualitet, vurderer Bjarke Oxlund, forsker og chefkonsulent i Institut for Menneskerettigheder.

- I byerne er der generelt en større eksponering for alternative måder at indrette livet på og organisere familie. Der er bare flere modeller og højere til loftet. I land- og yderkommuner er der i højere grad et mere snævert, socialt mønster. Er du lærer på en skole i en lille by, hvor du også bor, så er du en social figur, som folk kender og lægger mærke til, forklarer Bjarke Oxlund.

Lige under halvdelen af lærerne i bykommunerne vurderer, at deres ledere er helt åbne over for LGBT+ personer.

Til sammenligning vurderer kun en tredjedel af lærerne i landets yderkommuner, at deres ledere har et åbent sind i forhold til personer med en seksualitet, der afviger fra normen.Tendensen gør sig også gældende, når lærerne bliver spurgt til kollegernes rummelighed.

Brug for tryghed
I LGBT Danmark mener forperson Ask Ulrich Petersen, at det er afgørende, at alle LGBT+ lærere har mulighed for at føle sig trygge på arbejdspladsen.

- Hvis vi siger, det er den enkelte LGBT-lærers ansvar at springe ud, så tror jeg, vi fejler som samfund. Det her er et ledelsesproblem, og der skal skoleledelser komme ind i kampen og arbejde aktivt med at skabe et skolerum, som kan rumme alle, siger Ask Ulrich Petersen.

Ligestillingsminister Mogens Jensen (S) mener, der skal gøres mere for at forbedre ligestillingen på arbejdsmarkedet hurtigst muligt.

- Alle har gavn af et arbejdsmarked med plads til forskellighed, hvor man kan være åben om, hvem man er. Det gavner både den enkelte og arbejdspladsen, siger ministeren.

Mogens Jensen er klar til at søsætte en kampagne, hvis formål er at skabe større mangfoldighed på arbejdsmarkedet. Derudover vil ministeren have arbejdsgivere og fagforeninger til at drøfte, hvordan der kan skabes bedre vilkår for LGBT+ personer. Initiativet bakkes op af Danmarks Lærerforening.

- Det er helt rigtigt set af ministeren, at han vil have arbejdsmarkedets parter til at drøfte det her. Vi kan bidrage med viden og undersøgelser, siger Regitze Flannov, medlem af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse.

MG

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt