Indtægter skal fradrages uanset skattemæssig behandling

Hvis ikke der ligger en retlig vurdering af borgeren som selvstændig eller lønmodtager, skal kommunen vurdere det.
22. JUL 2019 14.30

Hvis en person på offentlig ydelse har indtægter, skal de fradrages ydelsen, uanset hvordan de behandles skattemæssigt. Det slår Ankestyrelsen fast i en princpafgørelse. Kommunen skal vurdere, om borgeren modtager hjælpen som selvstændig eller lønmodtager, da der er forskel på, hvordan indtægten beregnes i de to situationer.

Hvis der ikke ligger en retlig vurdering af, om borgeren modtager som det ene eller det andet, skal kommunen vurdere det. I vurderingen kan kommunen blandt andet se på, om borgeren får lønsedler eller sender fakturaer, får løn under ferie eller ej, eller udfører arbejde i en andens eller eget navn.

De ting er nemlig med til at afgøre, om vedkommende mest har status af arbejstager eller selvstændig, og det har betydning for

I den konkrete sag, der ligger til grund for afgørelsen, var borgeren chauffør for en virksomhed og brugte sin egen bil, og kilometerpenge udgjorde udover småbeløb lønnen, mens borgeren fik uddannelseshjælp.

Ankestyrelsen stadfæstede kommunens beslutning om, at indtægten skal trækkes fra uddannelseshjælpen, da den ikke vurderer, at kilometerpengene kan ses som godtgørelse, når de udgør selve lønnen. Derfor ses borgeren som lønmodtager, og beløbet skal trækkes fra uddannelseshjælpen. 

 

Se Ankestyrelsens principafgørelse.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev