Landsret skærper psykiaters dom for at sex-udnytte sindssyg kvinde

Østre Landsret har tirsdag lagt tre måneder til byrettens dom, så manden straffes med halvandet års fængsel.
5. MAR 2019 14.14

GLOSTRUP: En 52-årig psykiater udnyttede i årevis fra 2011 til 2016 en kvindes sindssygdom til at have sex med hende, har først Retten i Glostrup og nu også Østre Landsret slået fast. Straffen er af landsretten fastsat til halvandet års fængsel - tre måneder mere end byretten havde udmålt.

Kvinden og psykiateren mødte hinanden i slutningen af 1990'erne, hvor han i en periode var hendes behandler. Det stoppede han med at være i 2003. Efterfølgende opsøgte han hende, og de indledte et seksuelt forhold. Manden har tidligere i retten forklaret, at det var et kærlighedsforhold, men den opfattelse delte kvinden ikke.

Hun har derimod forklaret, at hun følte sig som en robot, der mekanisk efterkom psykiaterens ønsker, og både by- og landsret har lagt vægt på hendes forklaring i sagen. Manden havde nægtet sig skyldig i alle tiltaler mod ham, og han havde anket byrettens dom fra september sidste år med påstand om frifindelse.

Sindssyg eller ej
Det opsigtsvækkende i sagen er, hvorvidt kvinden reelt var sindssyg, og om psykiateren i så fald udnyttede det til at have sex med hende. Retslægerådet har vurderet, at kvinden havde en skizoaffektiv psykose og skizofreni i perioden. Begge dele regnes for sindssygdomme.

Der er tidligere retspraksis for, at folk har udnyttet mentalt retarderede personer, men ifølge anklager Line Scharf er det første gang, der i Danmark er en sag om seksuel udnyttelse af en sindssyg.

- Dommen er interessant, da der ikke er lignende domme på området, og derfor kan det være svært at sige, hvad det skal koste, siger hun.

Faktisk ønskede tre ud af de seks dommere i Østre Landsret, at manden skulle have to års fængsel - et halvt år mere end anklagerens krav. Når der er stemmelighed blandt dommerne, bliver straffen den mildeste af de muligheder der er på bordet. Psykiaterens forsvarer, advokat Jan Schneider, vil ikke kommentere dommen, da han ikke har fået talt med sin klient om den, men ifølge anklageren overvejer psykiateren og forsvareren, om sagen skal forsøges indbragt for Højesteret. 

Psykiateren er to gange tidligere dømt for lignende overgreb. I 2011 fik han en dom på halvandet års fængsel i Norge, mens han i foråret 2018 fik tre måneders fængsel i Vestre Landsret. I forbindelse med dommen fra Vestre Landsret sidste år blev han frakendt retten til at udøve lægegerning indtil videre.

Ritzau

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev