Skamlingsbankens nye fredning godkendt
Arkitektvirksomheden Cebra vandt i slutningen af 2016 en projektkonkurrence om et nyt besøgscenter, som placeres diskret i landskabet under en græsklædt bakke for enden af den nuværende ankomstvej op til Skamlingsbanken.

Skamlingsbankens nye fredning godkendt

Ny fredning på 128 hektar erstatter den gamle på 35 og sikrer bevaring af udsigten.

KOLDING: Fredningsnævnet har enstemmigt besluttet at ophæve den eksisterende fredning af Skamlingsbanken og at gennemføre en ny og udvidet fredning af det historiske område, oplyser Kolding Kommune om fredningen, der skal sikre områdets unikke landskaber, natur og kulturhistoriske værdier.

Herefter kan Kolding Kommune, Skamlingsbankeselskabet og Klokkestabelfonden komme videre med det ambitiøse projekt, som med støtte fra A.P. Møller Fonden, m.fl. skal fremtidssikre Skamlingsbanken som nationalt samlingssted med blandt andet besøgscenter og ny folkemødeplads.

Fredningssagen blev rejst i fællesskab af Danmarks Naturfredningsforening og kommunen i foråret 2018, efter Fredningsnævnet havde afgjort, at de daværende planer om at fremtidssikre Skamlingsbanken ikke kunne gennemføres under den gamle fredning fra 1936.

Landskab, natur og kultur
Den nye fredning adskiller sig på flere punkter fra den gamle. Fredningen fra 1936 omfattede et areal på 35 hektar. Det primære sigte med fredningen var at bevare udsigten fra toppen af Skamlingsbanken.

Den nye fredning omfatter 128 hektar. Hovedparten af det fredede område, 92 ha, ejes af kommunen, mens Skamlingsbankeselskabet, Klokkestabelfonden og tre private lodsejere ejer resten. Formålet med fredningen er nu at bevare landskab, natur og kulturhistorie og sikre adgang til de fredede arealer.

Med den nye fredning fortsætter arbejdet med at renovere og pleje Skamlingsbankens natur og landskab samt styrke stedet som nationalt samlingssted. Et nyt besøgscenter skal rumme udstilling, café, butik, toiletter samt udsigt ud over Skamlingsbanken gennem et glasparti.

Mens Fredningsnævnet har behandlet ansøgningen, er Skamlingsbankestøtten på toppen blevet restaureret, flere stier er blevet renoveret, og områder med grantræer er blevet ryddet for at genskabe de åbne, kuperede landskaber som med tiden vil blive til ny natur.

ka

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt