Haderslev kalder KL til hjælp mod et af sine egne byrådsmedlemmer

Byrådsmedlem Mogens Rerup (EL) er definitivt blevet for meget for sine kolleger. Kommunen nægter ham aktindsigt på grund af 'chikanøse eller i øvrigt retsstridige hensyn'.

HADERSLEV: Udhængning af kommunens ansatte ved navn er så meget over stregen for Haderslev Byråds økonomiudvalg, at udvalget nu med 10 af 11 stemmer har besluttet at søge vejledning i KL om, hvordan man tackler den situation, at det er et af byrådets egne medlemmer, der står for udhængningen.

Byrådsmedlem Mogens Rerup (EL) oplyser selv beredvilligt om sagen på sin Facebook-profil, der er en farverig strøm af blandt andet udfald mod alt, hvad han selv finder kritisabelt, herunder offentliggør han jævnligt ordlyden af mails, han har modtaget fra kommunen. Mogens Rerup havde også bedt om at få punktet om ham selv flyttet fra økonomiudvalgets lukkede dagsorden til den åbne, men forgæves.

I det hele taget er et af problemerne mellem byrådsmedlemmet og hans kommune, at der ikke er enighed om graden af offentlighed i de sager, Mogens Rerup tager op, ikke som byrådsmedlem, men som partsrepræsentant i sociale sager. I en af sagerne har han med navns nævnelse beskyldt en sagsbehandler for 'bevidst psykisk vold' og om hendes arbejde kaldt 'metoderne' for 'bevidst helbredsforværrende'.

'Personforfølgelse' blev det kaldt af direktøren for erhvervs- og borgerservice, Rune Larsson, uden at det har anfægtet Mogens Rerup. Men nu er sagen rykket fra at være en sag for forvaltningen til at være en politisk sag, siger Haderslevs borgmester H.P. Geil (V) til JydskeVestkysten.

Borgmesteren kalder sagen 'speciel' og en som man ikke lige kan 'slå op i en grønspættebog'. Deraf henvendelsen til KL. At det er blevet en sag for økonomiudvalget skyldes dets ansvar over for kommunens 5.000 ansatte, siger borgmesteren til avisen.

Ifølge Mogens Rerup er ledende medarbejdere i kommunen desuden blevet pålagt at anlægge et civilt søgsmål mod ham for at blive renset for ærekrænkende beskyldninger. Dette ønsker H.P. Geil ikke at kommentere over for JydskeVestkysten. 

Mogens Rerup selv oplyser i et opslag på Facebook, hvor han gengiver en mail fra borgmesteren, at kommunen vil give 'afslag på indsigt i oplysningerne om de fem medarbejderes navne'. Kommunen begrunder det med, at selvom byrådsmedlemmer i princippet har uhindret ret til sagsindsigt, så gælder der undtagelser for 'varetagelsen af rent private interesser, herunder chikanøse eller i øvrigt retsstridige hensyn'.

Det fremgår, at økonomiudvalget har diskuteret 'en potentiel retssag eller politianmeldelse mod dig som privatperson', og at en aktindsigt derfor 'ikke tjener til varetagelse af dit hverv som byrådspolitiker, men derimod til varetagelse af dine private interesser ved et potentielt søgsmål mod dig som privat person'.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt