Ledelse gav ansatte mundkurv på efter gidseltagning på hospital

Sygehusledelse på Frederiksberg Hospital forbød udtalelser til pressen. Formulering kunne misforstås, lyder det nu.

HOVEDSTADEN: Sygehuspersonalet på den psykiatriske afdeling på Frederiksberg Hospital fik mundkurv på af ledelsen efter en gidselsituation på hospitalet i januar sidste år, da en sygeplejerske og en sosuassistent blev holdt indespærret og truet på livet af to patienter.

Avisen.dk er kommet i besiddelse af en mail, som i kølvandet på den voldsomme hændelse blev sendt ud til personalet af ledende medarbejdere på sygehuset. I mailen fik de ansatte forbud mod at drøfte sagen med pressen, og besked på at de skulle overlade pressehenvendelser til pressekonsulenten i Region Hovedstadens Psykiatri.

’Jeg gør opmærksom på, at medarbejdere ikke må drøfte sagen med pressen men henviser til intranettet/værd at vide om sociale medier', står der med fremhævet tekst i mailen.

De ansatte blev også bedt om at slette mailen, når de havde læst den. Da sygeplejerskernes fagforening Dansk Sygeplejeråd blev bekendt med mailen, forlangte den et møde med Region Hovedstaden.

- Vi reagerede prompte. Det er ret alvorligt, når ansattes ytringsfrihed bliver knægtet på den måde, siger næstformand Mette Sofie Haulrich fra Dansk Sygeplejeråds Kreds Hovedstaden til Avisen.dk.

Det krævede møde blev holdt i marts 2018, og centerchef Line Duelund fra Psykiatrisk Center København siger til Avisen.dk, at hensigten med mailen aldrig var at indskrænke medarbejdernes ytringsfrihed.

- Formålet med mailen var at berolige medarbejderne, så de vidste, at der blev taget hånd om sagen internt og at eventuelle pressehenvendelser blev håndteret af vores pressekonsulent, siger hun til Avisen.dk, men erkender, at mailen er formuleret, så den kan misforstås, men at den tiltænkte mening med den efterfølgende er klargjort internt.

Region Hovedstaden har desuden efterfølgende haft fokus på at højne sikkerheden i psykiatrien, og der er blandt andet indført øget kameraovervågning på Frederiksberg Hospital. De to gidselstagere blev senere dømt henholdsvis anbringelse og behandling. Sygeplejersken fik samtidig tilkendt erstatning.

 

Læs hele historien i Avisen.dk.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt