Samlet indsats mod fravær i grundskolen

Et nyt partnerskab mellem Børns Vilkår og Egmont Fonden skal kortlægge årsager til elevers fravær og samle mulige løsninger.

Alt for mange tomme stole og højt fravær er blevet hverdag i grundskolen. Det vil Børns Vilkår og Egmont Fonden med godt 30 mio. kr. sætte ind over for med en række initiativer i et nyt partnerskab.

Det skal komme med anbefalinger til skoler og kommuner og ruste forældre og elever til at afhjælpe problemet, så der kan sættes tidligt og systematisk ind. Det skal blandt andet ske ved at samle de aktører på skole- og socialområdet i et netværk med fokus på at udpege centrale udfordringer og mulige løsninger.

Ifølge Børns Vilkår drejer henvendelser om skolefravær på BørneTelefonen sig i højere grad om mistrivsel, der skyldes psykiske problemer som angst og selvmordstanker eller problemer på skolen med mobning og udelukkelse.

- Børns Vilkår arbejder for, at ingen børn skal svigtes, og sammen med Egmont Fonden vil vi hjælpe flere børn med at komme i skole ved at sætte tidligt og bredt ind over for problemerne, siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

Ifølge Børns Vilkår findes der i dag ikke nogen nationale retningslinjer for, hvornår fravær er bekymrende, eller hvordan kommune og skole skal sætte ind over for det. 

Formålet med arbejdet er at bidrage til, at alle unge er i stand til at tage en ungdomsuddannelse i 2030, og det kan fraværet have en negativ effekt på.

- Med partnerskabet får vi øget og nødvendig indsigt fra børn og unge om årsager til skolefravær, og vi får mulighed for at hjælpe de børn, som har et bekymrende skolefravær, deres forældre og fagpersonerne tæt på dem, siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

ibs

Fakta

Partnerskabet mellem Egmont Fonden og Børns Vilkår løber fra 2019-2023, der henholdsvis støtter med knap 25 mio. kr. og godt 14 mio. kr. Visionen er, at i 2030 skal alle børn med bekymrende fravær få tidlig hjælp til at løse problemer med fravær og problemer relateret hertil.

Indsatserne vil bestå af:

  • Indsamle og udbrede viden om hvordan børn oplever skolefravær og årsagerne hertil
  • Rådgivning af børn og unge, der har problemer, som påvirker deres skolefravær
  • Klæde forældre og fagpersoner på til at forebygge skolefravær og gribe ind
  • Samle aktører på skole- og socialområdet i et netværk med fokus på at udpege centrale udfordringer og mulige løsninger relateret til skolefravær
  • Udbrede anbefalinger til skoler og kommuners arbejde med at sætte tidligt og systematisk ind
Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt