Det var i orden at afskedige pædagog med sclerose

Der var i den konkrete sag ikke tale om forskelsbehandling, vurderer Ligebehandlingsnævnet.
21. JAN 2019 14.30

En pædagog med dissemineret sclerose blev afskediget fra sin arbejdsplads, en skole, og har forgæves forsøgt at få afskedigelsen anerkendt som forskelsbehandling på grund af handicap. Men det har Ligebehandlingsnævnet ikke vurderet var tilfældet.

Pædagogen blev i februar 2014 ansat i en 30-timersstilling som inklusionspædagog og blev i september 2016 sygemeldt på grund af følgerne af sclerose.

Skolen levede på flere måder op til sin forpligtelse om at tilpasse jobbet til hendes sygdom. Hun led af træthed, glemsomhed samt havde det svært med mange mennesker og støj. Fra januar 2017 begyndte  hun igen at arbejde, nu to formiddage ugentligt med selvvalgte opgaver, siden gradvist længere ugentlig arbejdstid, og fra august var hun klar til at arbejde 30 timer igen. 

I september måtte hun dog erkende, at hun aligevel ikke kunne arbejde 30 timer og gik efter aftale ned på 16 timer.

På grund af færre visiterede elever til skolens inklusionsdel blev pædagogen afskediget i oktober 2017 - hun var skolens eneste inklusionspædagog.

Skolen fastholdt, at afskedigelsen ikke havde med sygdommen at gøre. Den nødvendige besparelse var blandt andet forsøgt gennemført via et tilbud til alle skolens ansatte, om nogle ønskede en frivillig fratrædelse, ligesom pædagogen også var forsøgt hjulpet til job på andre skoler.

Se Ligebehandlingsnævnets afgørelse her.

 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt