Socialrådgiver bortvist for at blande sin religion ind i arbejdet med unge

Sagsbehandler ville retlede unge klienter i forhold til islam, sendte koranvers og inviterede til moskebesøg.
21. JAN 2019 8.54

En sagsbehandler, der var ansat i en tidsbegrænset stilling i en ungeafdeling i en kommune, blev i oktober 2017 bortvist for blandt andet at have blandet sit religiøse tilhørsforhold ind i udøvelsen af sin myndighedsopgave.

Det fremgår af en gennemgang af sagen, som den bortviste socialrådgiver efterfølgende klagede over til Ligebehandlingsnævnet, der ikke kunne give ham medhold i diskrimination på grund af religion.

Det fremgår af sagen, at socialrådgiveren ved et hjemmebesøg blev længere end formålet med besøget var, for at tale videre med forældrene til en ung klient om islam - og om, hvilken moske han selv var tilknyttet. Det havde gjort forældrene utrygge, da en eksmand og brødre var tilknyttet samme moske.

En ung kvinde oplyste til forvaltningen, at socialrådgiveren inviterede hende til foredrag i moskeen, sendte hende koranvers og forsøgte at overtale hende til at tage tørklæde, som hun havde valgt at tage af, på igen. Hun oplevede at få et islamisk foredrag i stedet for objektiv støtte. Et ønske fra den unge om abort forsøgte han at tale hende fra ved at kalde det 'haram'.

Alvorligt tillidsbrud
Kommunen vurderede, at socialrådgiverens adfærd overfor borgerne udgjorde en alvorlig tjenesteforseelse og var udtryk for grov misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Ikke bare den unge kvinde, men også andre unge, han var myndighedssagsbehandler for, havde været ude for, at han på eget initiativ havde talt meget om islam med dem. Socialrådgiveren oplyste selv, at han kun havde talt om islam med de unge på deres initiativ.

Kommunen gjorde gældende, at han ikke blev bortvist som følge af sine religiøse tilhørsforhold, men som følge af en yderst uhensigtsmæssig adfærd i forbindelse med udøvelsen af sit arbejde som socialrådgiver. Han blev derfor hverken direkte eller indirekte udsat for forskelsbehandling på grund af sin religion.

Ligebehandlingsnævnet anerkendte således kommunens begrundelse: At bortvisningen skyldtes et alvorligt tillidsbrud i forhold til kommunen og de udsatte ressourcesvage unge borgere. Kommunen vurderede, at socialrådgiveren havde udnyttet sin position som autoritet over for borgerne og handlet langt uden for rammerne af, hvad ledelsen kunne tolerere.

Se nævnets afgørelse her

 

 

 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev