Fyring af handicappet koster skole 330.000 kr.

Hvis en skole omplacerer en medarbejder uden handicap, skal den gøre det samme for medarbejderen med handicap. Ellers koster det 330.000 kr.

Hvis en arbejdsgiver omplacerer den ene medarbejder forud for en fyringsrunde, skal den anden medarbejder også omplaceres - også når det er en medarbejder med handicap, og selvom det er svært at få regnskabet til at gå op.

Sådan lyder Ligebehandlingsnævnets afgørelse i en sag, hvor en skole under en fyringsrunde afskedigede blandt andet en faglærer ansat i fleksjob, men sørgede for at tilbyde en ordinært ansat medarbejder omplacering til en anden stilling.

Og det er altså forskelsbehandling, selvom afskedigelsen ifølge skolen skete med begrundelse i trængt økonomi og ikke handicap. Men handicappet, som arbejdsgiveren ifølge kontrakter var bekendt med, betyder i lovens forstand, at skolen ikke kan afskedige ham uden at forsøge sig med tilpassende foranstaltninger først.

Han led af myelodysplastisk syndrom, der påvirker knoglemarven, og havde i en årrække været i behandling for sygdommen. Derfor havde faglæreren lægeerklæring på, at han fremover kunne have en begrænset arbejdsevne. Det samme fremgår af bevillingen af løntilskud til fleksjob fra kommunen, at han havde skånehensyn i form af nedsat arbejdstid. 

Nævnet fandt, at skolen ikke 'har redegjort for eller dokumenteret drøftelser og bestræbelser på at iværksætte tilpasningsforanstaltninger, eller i forhold til at omplacere klager til en anden stilling', som det lyder i afgørelsen. Det koster skolen 330.000 kr. svarende til cirka ni måneders løn.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt