DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Whistleblowerordning på vej til endnu en kommune

KORT NYT21. DEC 2019 8.40

NORDDJURS: Både Aarhus, Favrskov, Randers og Horsens kommuner har i de seneste år fået etableret en whistleblowerordning i kommunerne hver især. Nu har et flertal i Norddjurs Kommune besluttet, at der også her skal etableres en whistleblowerordning - også kaldet en sladreordning.

Med den nye ordning bliver det muligt for medarbejderne anonymt at komme til orde, hvis de eksempelvis opdager noget uhensigtsmæssigt eller ulovligt. Med andre ord bliver det muligt at sladre anonymt om kritisable forhold i kommunen.

Der er dog delte meninger om den nye ordning. Ordningen blev stemt igennem med et flertal på 18-9, hvor S, SF, EL, DF og Michael Vejlstrup fra LA stemte for, og V, K og Jens Meilvang fra LA stemt imod. Planen er, at den nye ordning skal evalueres efter et års tid.

MG