DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Stærkt samarbejde:
Vordingborg skal reducere overvægt hos børn og unge

Med en placering langt over landsgennemsnittet sætter Vordingborg nu endnu tidligere ind over for overvægt blandt børn.
9. NOV 2020 10.26

VORDINGBORG: En stigende tendens til overvægt hos børn og unge på landsplan og en placering over gennemsnittet har fået Vordingborg Kommune til at indgå et partnerskab med Steno Diabetes Center Sjælland og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse om at knække kurven og øge sundhed og trivsel blandt børn og unge i kommunen.

På Vordingborgs skolers mellemtrin har 26 pct. af børnene overvægt, sammenlignet med 15 pct. på landsplan.

Aftalen har fokus på flere forskellige indsatser, da overvægten kan skyldes mange ting. Derfor er de både rettet mod fx sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, forældresamarbejde og fritidsliv. 

- Aftalen sikrer os adgang til den nyeste viden og et systematisk samarbejde med nogle af landets stærkeste kompetencer indenfor fremme af sundhed og trivsel. Vi glæder os meget til at komme i gang og følge udviklingen de kommende år, fortæller formændende for Sundhed, Senior og Ældreudvalget og Børn, Unge og Familieudvalget, Mette Høgh-Christiansen (S) og Nikolaj W. Reichel (S).

Tidlig indsats virker

Der er særligt fokus på at sætte tidligt ind, da de eksisterende indsatser mest målretter sig børn i skolealderen, men der er brug for en tidligere indsats.

Ifølge centerchef for Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Peter Bentsen, ser det ud til at være vigtigt at starte meget tidligt med sundhedsfremme og forebyggelse.

 - Derfor er det nødvendigt, at forskere, praktikere, politikere og andre interessenter samarbejder på tværs, hvis der skal skabes forskningsbaserede langvarige løsninger der kan reducere overvægt og minimere ulighed i sundhed, siger han.

Fakta

- Vordingborg Kommune har indgået samarbejde med Steno Diabetes Center Sjælland og Center For Klinisk Forskning og Forebyggelse om forebyggelse af overvægt hos børn og unge i Vordingborg Kommune.

- Partnerskabet administreres af en styregruppe bestående af parter fra Vordingborg Kommune, Steno Diabetes Center Sjælland, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og Broen til Bedre Sundhed.

- Partnerskabsaftalen løber indtil videre til og med år 2025.

- Steno Diabetes Center Sjælland bidrager med finansiering til konkrete aktiviteter i 2021 og 2022. Vordingborg Kommune bidrager med relevant medfinansiering.

- Aktiviteter og indsatser igangsat af partnerskabet skal derudover finansieres via relevante fonde, interne midler og forskellige former for sociale investeringer.

- De konkrete indsatser udvikles og iværksættes fra 2021 og frem.

Kilde: Vordingborg Kommune, Steno Diabetes Center Sjælland og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

ibs