Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vindmøller på Køge Havn kan blive en realitet

Fire store Køge-møller kan levere 10 pct. af kommunens samlede elforbrug
9. AUG 2011 12.21

KØGE: Køge Kommunes Økonomiudvalg har givet grønt lys for, at Teknik- og Miljøforvaltningen kan arbejde videre med at undersøge muligheden for at forsyne størstedelen af Køge bymidte med CO2-fri og miljøvenlig el, oplyser kommunen.

Forvaltningen har sammen med Københavns Energi undersøgt mulighederne for at rejse fire stk. 150 meter høje vindmøller på de planlagte ydre mole-anlæg ud for Køge Jorddepot. Undersøgelserne viser, at det formentlig er teknisk, økonomisk og støjmæssigt muligt, men at der skal gennemføres en såkaldt VVM-redegørelse, som kortlægger virkningerne på miljøet.

Store miljømæssige og økonomiske gevinster
De fire store vindmøller kan producere 42 GWh pr år. Den CO2-frie produktion svarer til 10 pct. af kommunens samlede el-forbrug og dermed til størstedelen af Køge bymidtes el-forbrug. Udover den miljømæssige gevinst vil etablering af de fire store vindmøller også bidrage betydeligt til at reducere udgifterne til at opføre de planlagte ydre mole-anlæg ud for Køge Jorddepot. Det endelige beløb kan dog ikke gøres op på nuværende tidspunkt.

Vindmølleprojektet vil koste ca. 150 mio. kr. Københavns Energi og / eller Energiforsyningen vil formentlig være interesseret i at investere i en, to eller tre møller. Hvis projektet realiseres, vil udgifterne til projektering og anlæg blive betalt af vindmølleprojektets økonomi, og det vil dermed være udgiftsneutralt for Køge Kommune.

Borgere kan blive medejere af en vindmølle
Ifølge forslaget vil én af møllerne skulle udbydes til borgere i Køge Kommune i andele af 5.- 6.000 kr. Der vil formentlig være tale om en forrentning på mindst 7 pct., og derfor kan der forventes en stor interesse for at tegne andele i en Køge-mølle. I givet fald skal der dannes et vindmøllelav.

Teknik- og Miljødirektør Torben Nøhr fortæller om den videre proces:

- Etablering af de fire vindmøller er på nuværende tidspunkt kun på et foreløbigt idé- og skitsestadie, og der er mange beregninger, analyser og detaljer, vi skal have belyst nærmere, inden vi kan lægge et egentligt forslag frem til en offentlig debat. Vi forventer, at vindmølleprojektet kan lægges ud til en offentlig høring i sensommeren 2012, og at Køge Byråd herefter kan tage en endelig beslutning i sidste del af 2012. Herefter skal vi have projektet i udbud, og de fire møller skal opføres. Bliver projektet en realitet, skal vi helt frem til begyndelsen af 2014, før vi kan se de fire møller snurre.


Køges Økonomiudvalg har netop godkendt kommunens klimahandlingsplan for 2011, som præsenterer kommunens mange forskellige klimaaktiviteter, som fx det kommende fjernvarmeprojekt i Køge og omegn, Kurveknækkeraftale, energispareprojekter, energirenovering af Køge Rådhus, krav om bæredygtighed i lokalplanlægningen, kampagner m.m. Dertil kommer nye aktiviteter i 2011 som fx et samarbejde med Energiklyngecenter Sjælland, ELENA samt deltagelse i Borgmesterpagten, som er et internationalt netværk, hvor 360 byer i 36 lande har skrevet under på, at de vil nedsætte deres CO2-udslip med 20 procent i 2020.


Køges CO2-mål
• Køge Kommune udleder ca. 500.000 ton CO2 om året
• Køge Kommunes mål er en årlig CO2-reduktion på 100.000 tons de næste 10 år
• Det kommende fjernvarmeprojekt i Køge og omegn vil give en årlig CO2-reduktion på 40.000 ton
• Fire store vindmøller på Køge Havn vil give en CO2-reduktion på 20.000 ton CO2 årligt