Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vil samle 10 enkeltmandsprojekter

Voldsomme beboere, der ellers placeres i boliger hver for sig, skal samles i nybyggeri med mulighed for bedre arbejdsmiljø

KØBENHAVN: Der er blevet 21,5 mio. kr. til overs efter etableringen af en række nye boliger til borgere med handicap og sindslidelse, oplyser Socialforvaltningen i København, der foreslår, at pengene bliver brugt til at samle 10 enkeltmandsprojekter i et nyt byggeri og til at afprøve nye velfærdsteknologier til handicappede.

De fleste af pengene skal ifølge forslaget bruges til at bygge et nyt hus, hvor man kan samle 10 borgere med handicap, som i dag bor i såkaldte enkeltmandsprojekter. Målgruppen er borgere, som er meget udadreagerende og ikke trives sammen med andre beboere. Derfor bliver de ofte placeret i boenheder for sig selv.

Med inspiration for Odense bliver de 10 enkeltmandsprojekter nu samlet i én bygning. Det betyder, at beboerne kan bo tæt på hinanden, uden at de mærker deres nabo i hverdagen. Samtidig er det med til at gøre arbejdsmiljøet bedre og mere sikkert. Det er endnu ikke fastlagt, hvor den nye bygning bliver placeret, men forvaltningen arbejder på, at det bliver i Roskilde på samme grund som Lindegården - et andet af kommunens tilbud.

En mindre del af de 21,5 mio. kr. skal ifølge forslaget bruges til at afprøve ny teknologi til borgere med svære handicap. Nogle borgere med handicap har brug for hjælp til de fleste daglige gøremål som personlig hygiejne, spisning og motion. De vil derfor kunne drage nytte af nogle af de velfærdsteknologier, der er udviklet og afprøvet de seneste år. Det kan for eksempel være smarte toiletter, elektroniske badeløsninger og spiserobotter. De nye teknologier skal afprøves i otte-ni boliger, der er ved at blive bygget.

De 21,5 mio. kr. der har muliggjort de nye projekter, er en del af de 286,6 mio. kr. kommunen, har afsat til at bygge 533 boliger til borgere med handicap eller sindslidelse. Socialudvalget vedtog i går, at lade de overskydende penge indgå i forhandlingerne om kommunens samlede pulje af overskydende midler på anlægsområdet. I marts 2012 beslutter økonomiudvalget, om pengene kan bruges, som socialforvaltningen foreslår.

ka