Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Viborg fyrer Contra som jobaktør

Mangler i sagsbehandlingen og en række klager fra syge borgere, der mistede dagpenge, før dagens sager var afsluttede, ligger bag
2. NOV 2011 11.02

VIBORG: Viborg Kommune opsiger nu samarbejdet med en 'anden aktør' på sygedagpengeområdet.

Siden juni har en såkaldt anden aktør - efter at have vundet udbud i foråret 2011 - leveret ydelser inden for sagsbehandling i forbindelse med sygedagpengesager for Viborg Kommune, oplyser kommunen via en pressemeddelelse, der omhyggeligt undgår at nævne navnet på aktøren.

Beskæftigelsesudvalgsformand Kai O. Andersen (SF) oplyser, at det er helt bevidst og en del af aftalen med firmaet - at skilles i mindelighed - og dermed ikke aktivt oplyse navnet. Han oplyser således heller ikke navnet til dknyt, der selv konstaterer, hvem der i sin tid vandt udbuddet på sygedagpengeområdet og dermed nu er ude af billedet om tre måneder.

Mangler - og dialog
I de seneste måneder har Kommunen konstateret en række mangler i sagsbehandlingen, ligesom en lang række borgere har indgivet klager over aktørens håndtering af deres sygedagpengesag.

Manglerne i sagsbehandlingen har betydet, at mange borgere har oplevet, at lovgivningens frister ikke er blevet overholdt. Det har i en række sager haft den konsekvens, at sygdomsramte borgere har mistet retten til dagpenge, uanset at deres sager ikke var afklarede.

Der har været en løbende dialog mellem parterne, og aktøren har forsøgt at rette op på manglerne uden succes. Derfor har Byrådets Beskæftigelsesudvalg valgt at opsige samarbejdet med virksomheden med det gældende opsigelsesvarsel på tre måneder.

Ny løsning på vej
- Vi er meget kede af, at en række borgere, der modtager sygedagpenge, er kommet i klemme, og vi kan ikke leve med, at sagsbehandlingen ikke lever op til lovgivningen. Vi anerkender, at aktøren har forsøgt at rette op på manglerne i sagsbehandlingen, men det er ikke lykkedes, og vi har ingen grund til at tro, at det vil ske inden for en overskuelig fremtid, siger Kai O. Andersen.

Viborg Kommune og Contra er enige om, at det nu gælder om i fællesskab at sikre, at sygedagpengemodtagerne får færrest mulige gener af, at samarbejdet nu udfases. Viborg Kommune er i fuld gang med at finde en løsningsmodel, som hurtigst muligt sikrer, at lovgivningen kan overholdes, fortæller Kai O. Andersen:

- Medarbejderne arbejder hårdt for, at problemerne rammer så få som muligt. Men vi har her og nu ikke det fulde overblik over, hvornår sagsbehandlingen er tilbage til det normale.

ka