Vibe Klarup er ny formand for Rådet for Socialt Udsatte

KORT NYT24. JAN 2020 9.23

Social- og indenrigsminister Astrid Krag har udpeget Vibe Klarup som ny formand for Rådet for Socialt Udsatte. Vibe Klarup afløser Jann Sjursen, der trådte tilbage i november 2019. 

Vibe Klarup kommer med lang erfaring med arbejdet for socialt udsatte. Vibe har arbejdet med hjælp til voldsramte kvinder som direktør i Dannerhuset, bedre forhold for mennesker med psykiske lidelser som direktør for Psykiatrifonden samt styrkelse af det frivillige sociale arbejde som formand for Frivilligrådet. Vibe Klarup er fortsat direktør i Hjem til Alle Alliancen.

Samtidig udpeger ministeren nye rådsmedlemmer. Det nye råd består ud over formanden af: David Adrian Pedersen, formand for De Anbragtes Vilkår (næstformand), Kira West, forstander for Reden København og formand for Region Hovedstadens udsatteråd, Majbrit Berlau, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Heinz Wolf, chefkonsulent og leder af varmestue i Kirkens Korshær, Cliff Kaltoft, sekretariatschef for Landsforeningen af VæreSteder (LVS), Nina Brünés, faglig konsulent for Region Hovedstadens socialsygeplejerskeordning, Christina Strauss, formand for SAND - de hjemløses landsorganisation, Kristian Würtz (S), rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus.

MG

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt