Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Vibe Klarup er ny formand for Rådet for Socialt Udsatte

KORT NYT24. JAN 2020 9.23

Social- og indenrigsminister Astrid Krag har udpeget Vibe Klarup som ny formand for Rådet for Socialt Udsatte. Vibe Klarup afløser Jann Sjursen, der trådte tilbage i november 2019. 

Vibe Klarup kommer med lang erfaring med arbejdet for socialt udsatte. Vibe har arbejdet med hjælp til voldsramte kvinder som direktør i Dannerhuset, bedre forhold for mennesker med psykiske lidelser som direktør for Psykiatrifonden samt styrkelse af det frivillige sociale arbejde som formand for Frivilligrådet. Vibe Klarup er fortsat direktør i Hjem til Alle Alliancen.

Samtidig udpeger ministeren nye rådsmedlemmer. Det nye råd består ud over formanden af: David Adrian Pedersen, formand for De Anbragtes Vilkår (næstformand), Kira West, forstander for Reden København og formand for Region Hovedstadens udsatteråd, Majbrit Berlau, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Heinz Wolf, chefkonsulent og leder af varmestue i Kirkens Korshær, Cliff Kaltoft, sekretariatschef for Landsforeningen af VæreSteder (LVS), Nina Brünés, faglig konsulent for Region Hovedstadens socialsygeplejerskeordning, Christina Strauss, formand for SAND - de hjemløses landsorganisation, Kristian Würtz (S), rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus.

MG