Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

- Vi vil selv kunne løse de affaldsopgaver, vi har ansvaret for

DEBAT Af en smal politisk aftale om en konkurrencepakke fremgår det, at forbrændingssektoren skal konkurrenceudsættes. Kommunerne vil fremover kunne eje og drive forbrændingsanlæg, men skal samtidig sende opgaven om forbrænding af borgernes affald i udbud
11. APR 2011 15.34

Af RenoSam-formand Mads Jakobsen

Vi kan ikke forestille os, at vi har ansvar for en opgave og samtidig ikke får mulighed for at løse den selv. 

De kommunale investeringer i forbrændingsanlæg er enorme. Der er på nuværede tidspunkt således investeret et tocifret miliardbeløb af borgernes penge i forbrændingsanlæg. Investeringer, der med Regeringens konkurrencepakke gøres væsentligt mere usikre.

Markedet gør det ikke alene
Kommunerne er ikke bange for at bruge markedet. Og de gør det, der hvor det giver mening. Over 85 pct. af opgaven med at indsamle borgernes affald er derfor også udliciteret.

Hvis markedet ikke leverer de rigtige ydelser eller priser, har kommunen mulighed for selv at køre ud og hente fru Hansens affald. Det er det springende punkt. Pligten til at løse opgaven skal spejles i retten til at handle selv.

RenoSam mener, at kommunerne naturlivis også må have denne ret til at handle på forbrændingsområdet fremover.

Markedsgørelse kræver lige konkurrencevilkår 
Værre er det, at man nu vil kaste forbrændingsanlæggene ud i en markedsgørelse, uden der reelt er lige konkurrencevilkår, og et marked at spille på. Hvis man liberaliserer, vil man blive nødt til at forholde sig til, at konkurrencen bliver international. Her vil afgifter blive altafgørende. RenoSam kan ikke forestille sig et internationalt marked, hvor de danske forbrændingsanlæg er bagud fra start. I Danmark betaler virksomheder en forbrændingsafgift på ca. 361 kr. pr. ton. I vores nabolande er afgiften 0 kr. Hvis man ikke forholder sig til afgifterne i et liberaliseret marked, risikerer man at sende velfungerende forbrændingsanlæg i gulvet.

Hvis man vil liberalisere affaldsforbrændingen, bliver man også nødt til at tage livtag med hele prisreguleringen af varmemarkedet. Denne helt afgørende problemstilling har man endnu ikke forholdt sig til.

Ikke liberalisering for liberliserigens skyld
Der er stor forskel på varmepriserne i Danmark. Forbrændignsanlæggenes indbyrdes konkurrenceevne i Danmark bestemmes i høj grad af, hvad de kan få for den varme, de sælger. Hvis et forbrændingsanlægs har en høj varmepris, er indtægterne fra salg af varme store og konkurrenceevnen dermed væsentligt bedre end det forbrændinganlæg, der får en lav varmepris.

Det er således ikke de enkelte anlægs effektivitet, der afgør konkurrencen, men bl.a. afgifter og varmepriser.

Vi er stærkt bekymrede for de meget omfattende kommunale investeringer. Det ser ikke ud til, at Regeringen har taget højde for helt centrale forhold, der fremadrettet vil afgøre konkurrencen. Det bliver vi simpelthen nødt til at få afklaret, inden vi bliver kastet ud i et spil med bind for øjnene om borgernes milliarder. Vi ønsker ikke liberalisering for liberaliseringens skyld. 

RenoSam er foreningen af kommunale og fælleskommunale affaldsselskaber. RenoSams 43 medlemmer står for håndteringen af affald overfor ca. 3,6 mio. borgere i 72 kommuner.