Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Vi ved ikke, om vi har fået nok sundhed for pengene

Vi ved ikke, om vi har fået nok sundhed for pengene

Ny analyse fra Sundhedsministeriet viser, at aktiviteten på sygehusene de seneste år er steget, men det skydes primært, at de samme patienter behandles mere
11. MAJ 2012 12.33

Af Thea Storm Pedersen, [email protected]

En ny analyse fra Sundhedsministeriet viser, at der i perioden 2005-2010 har været en stigning i aktiviteten på sygehusene på 35 procent.

Ifølge Sundhedsministeriet skyldes totredjedel af den højere aktivitet, at de samme patienter behandles mere.

- I de seneste ti år har det danske sundhedsvæsen været spændt for en logik med økonomiske incitamenter til mere aktivitet. Stigningen dækker over en positiv historie om, at en masse ekstra patienter har modtaget behandling. Til gengæld ved vi ikke, om vi har fået nok sundhed for pengene, siger sundheds- og forebyggelsesminister Astrid Krag (SF) og fortsætter.

- To scanninger af den samme patient i det samme forløb er ikke dobbelt så godt som én scanning, hvis nummer to scanning skyldes, at man ikke taler sammen på tværs af afdelinger eller sygehuse.

Tordner derudaf
I Danske Regioner hæfter formand Bent Hansen (S) sig ved, at man sender langt mere velbehandlede patienter hjem fra sygehusene end tidligere - på trods af kortere hospitalsforløb og væsentligt flere ambulant behandlinger.

- Man når helt enkelt at gøre mere for patienten, mens vedkommende er på sygehuset. Det er til gavn både for sygehuse og kommuner og ikke mindst for patienterne selv, siger Bent Hansen, som glæder sig over, at aktiviteten er steget, ikke mindst på de højt prioriterede kræft- og hjerteområder.

De nye behandlingsmuligheder betyder desuden, at patienterne behandles mere intenst i de kortvarige perioder, langt de fleste opholder sig på sygehuset.

Det er ifølge Bent Hansen i overensstemmelse med regionernes nye kvalitetsdagsorden.

- Rapporten er et rigtig godt indspark til regionernes fokus på kvalitet frem for kvantitet. Sygehusene skal ikke bevidstløst tordne derudaf og skabe mere og mere aktivitet. Vi skal have den rigtige aktivitet, den rigtige behandling på det rigtige tidspunkt.

Undgå unødige indlæggelser
Ministeren understreger, at der ikke er råd til en stigning i aktiviteten på 35 pct. over de næste fem år.

- Vi bliver nødt til at sikre, at incitamenterne understøtter effektivitet og kvalitet, behandling til tiden, sammenhæng i patientforløbet og at unødige indlæggelser undgås, siger ministeren.

Derfor har regeringen, Danske Regioner og KL nedsat et udvalg, der skal kulegrave strukturer og incitamenter i sundhedsvæsenet.

Analysen viser, at væksten i aktivitet på sygehusene ikke alene skyldes, at der er blevet flere patienter - ikke mindst kroniske syge - men også at flere patienter lider af flere sygdomme på en gang.

Læs mere i:
Rapport for aktivitet i sundhedsvæsenet - fra Sundhedsministeriets hjemmeside
Kvalitet i sundhedsvæsenet - om regionernes kvalitetsdagsorden