DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Vi har ramt en guldåre
Borgmester i Rudersdal Kommune Jens Ive (V) og borgmester Steen Christiansen (S) fra Albertslund Kommune.
Foto: Anders Munk Povlsen

Rudersdal bruger borgerne som verdensmålsvejledere:
Vi har ramt en guldåre

Gennem en længere borgerindragelsesproces, som Rudersdal Kommune netop har afsluttet, er udvalgte borgere kommet med deres bud på, hvilke verdensmål der skal danne rettesnor for kommunens udvikling.

FOLKEMØDET / ALBERTSLUND / RUDERSDAL: Island har ændret grundlov ved hjælp af borgerinddragelse. I Canada har man i de seneste år gennemført 40 større borgerinddragelsesundersøgelser, og borgerne er involveret i flere store beslutninger.

Og nu har man i Rudersdal Kommune netop gennemført Danmarks første borgersamling om realisering af Verdensmålene i kommunen. 

Kommunen havde skrevet ud til samtlige 47.000 borgere for at høre, om de ville være med til samlinger, der skulle diskutere, hvilke verdensmål der skal danne rettesnor for kommunens udvikling i fremtiden.

815 tilmeldte sig og efterfølgende blev 36 borgere udvalgt ud fra parametre såsom: alder, hvor de bor i kommunen og lignende. Antallet af interesserede glædede borgmester i Rudersdal Jens Ive (V).

- Forud for den her borgersamling havde vi holdt noget, vi kaldte Rudersdalmøder i flere år. Vi kunne se, at det var de samme 100 borgere, der kom. Vi ville gerne have flere borgeres ord på, hvad der er vigtigt, da det her jo handlede om Verdensmålene i hverdagen. Så der var denne metode god. Men vi var også bekymrede for, om der var nogen, der ville være med, fortæller han i en debat på Folkemødet.

Syv anbefalinger

Borgersamlingen, der bestod af en række møder strakt ud over mere end et halvt år, mundede ud i syv anbefalinger, som blev fremlagt for nyligt.

Anbefalingerne lagde især vægt på bæredygtighed og at bevare biodiversiteten i kommunen, men alle 17 verdensmål er i større eller mindre grad inkluderet i anbefalingerne. 

- Da det blev fremlagt, var jeg helt euforisk af glæde, fordi to tredjedele af vores kommune er grøn. Det har et stort flertal af kommunalbestyrelsen kæmpet for at bevare sådan. Men til tider bliver vi jo også udfordret. Men når borgerne kommer og siger, det er det, vi vil. I skal ikke gøre noget ved den natur, så bliver jeg begejstret, siger Jens Ive og fortsætter: 

- Vi politikere kan dermed sige "yes, vi har de samme værdier". Og det, at vi har et værdifællesskab, giver en fantastisk platform for os politikere til at sige, vi vil de her verdensmål.     

En af borgerne, der var en del af panelet, glæder sig over lydhørheden fra kommunalbestyrelsen, men vil se politikerne handle på anbefalingerne. 

- Der skal arbejdes videre med det, og min forventning er, at der følges op på dem. Det er ikke sådan, at vi bare leverer en ønskeseddel, der skal tjekkes af. Det er vores bud og forslag. Men politikerne er jo også borgere i vores kommune. Så det er spændende at se deres take på forslagene. Politikerne har jo også et økonomisk blik på, hvad der kan lade sig gøre, siger Oliver Nielsen. 

Svært at aflære at man bestemmer 

I Albertslund Kommune har man også haft gang i borgersamlinger, hvor borgere er blevet repræsentativt udvalgt til at give deres bud på kommunens udvikling.

For borgmester Steen Christiansen (S), har det både været givende og angstprovokerende at skulle give slip på forsamlingen, som har arbejdet uafhængigt af kommunalbestyrelsen, og blandt andet har haft eksterne rådgivere. 

 - Vi bliver opmærksomme på nogle diskussioner blandt borgerne, som måske ellers ikke lige var helt på nethinden, siger han og fortsætter:

- For mig var det grænseoverskridende i starten, det er svært at aflære, at man bestemmer, siger Steen Christiansen. 

En guldåre

Begge de sjællandske borgmestre var dog glade for resultaterne af deres borgerinddragelsesprocesser, selvom det kan være besværligt, er processen til stor gavn for demokratiet.

- Det aktiverer nogle borgere, som ellers ikke var blevet aktiveret og deres engagement fortsætter, siger Steen Christensen.

Borgmesterkollegaen fra Rudersdal er endnu klarere i mælet og opfordrer kommunerne i hele landet til at inddrage borgerne i endnu flere beslutninger.

- Vi har et grundlæggende fællesskab i Danmark, og jeg er sikker på, at får vi aktiveret det, så kan vi et fællesskab, der kan holde sammen på det samfund, vi alle gerne vil have og bære det igennem både sundhedsmæssigt og miljømæssigt, siger han og fortsætter:

- Vi har ramt en guldåre af engagement hos borgerne her, og det kan jeg kun anbefale, at alle gør.