DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Vestkystkommuner i brechen for at bevare sommerhusregler som de er
Sommerhusområdet her er fra Vejers Strand.
Foto: John Randeris, Ritzau Scanpix

Vestkystkommuner i brechen for at bevare sommerhusregler som de er

Sommerhuse over 150 kvadratmeter og udlejning i 41 uger årligt er ikke et problem, mener de ti kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme, der arbejder på at undgå opstramninger.

Større og større sommerhuse og uklarhed om, hvor mange uger om året, man egentlig må leje ud, er bare nogle af de emner, som Erhvervsstyrelsens nye udkast til ny vejledning om udlejning af sommerhuse tager fat på.

Udsigten til opstramninger har fået de ti kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme op af stolene, og med Vardes borgmester Erik Buhl (V) som underskriver har fire borgmestre bedt om foretræde for Folketingets erhvervsudvalg.

Efter deres opfattelse vil opstramningen begrænse mulighederne for udlejning af sommerhuse, få negativ effekt for for kystturismen - og iøvrigt ikke være i overensstemmelse med de senere års tiltag til at styrke dansk kystturisme, som blandt andet den nationale strategi for udvikling af dansk turisme lægger op til.

I et høringssvar kritiserer partnerskabet flere forhold:

Antallet af udlejningsuger skal knæsættes til 35 pr. år og ikke glide til det, der i flere tilfælde praktiseres i dag: At der kan udlejes i 41 uger, hvilket ifølge udkastet til vejledning er en misforståelse. Et sommerhus kan efter planloven beboes i 41 uger af hensyn til naturbeskyttelsen, men efter sommerhusloven lejes ud i 35 uger. 

Borgmestrene undrer sig over den stramning og argumenterer for, at der i diverse strategier for turisme altid tales om at udnytte kapaciteten i sommerhusene bedre.

Knap kapacitet

En anden stramning gælder udlejning af sommerhuse over 150 kvadratmeter. Hvis en person ejer mere end ét i den størrelse, vil det blive regnet som erhvervsmæssig og ikke privat udlejning. I forvejen må en enkeltperson eje og udleje to sommerhuse på privat basis, og en husstand kan på den måde udleje op til fire. 

Udkastet til ny vejledning bærer præg af at gå efter erhvervsmæssig udlejning under dække af privat udlejning. Privat udlejning forudsætter blandt andet, at ejeren faktisk også selv bruger huset.

Men at stille udlejere af store sommerhuse ringere end udlejere af den typiske størrelse sommerhuse vil ifølge vestkystkommunerne begrænse udviklingen af "en knap kapacitet, der i høj grad efterspørges". Endvidere vil spredningen af disse huse på flere hænder ikke umiddelbart løse udfordringerne ved dårlig planlægning af områder med mange store feriehuse, skriver kommunerne.

Kommunerne er således med på, at planlægningen kan blive bedre. Der hedder blandt andet i høringssvaret, at "med anvisningerne bliver vi som kommuner guidet på vej til at træffe de rette
beslutninger i forhold til at bibeholde et naturligt miljø og dermed autentiske omgivelser omkring de større huse, samtidig med, at der på forhånd er tænkt i støjbegrænsning, infrastruktur og samarbejde med eksisterende grundejerforeninger."

 

De fire borgmestre, der har søgt foretræde, er udover Erik Buhl H. C. Østerby (S), Holstebro, Sofie Valbjørn (ALT), Fanø, og Mogens gade (V), Jammerbugt.