Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Velkomst-måtter skal styrke bosætning

Norddjurs vil mobilisere borgerne til at byde tilflyttere velkommen
12. AUG 2011 11.39

NORDJURS: 'Det gode værtskab' er titlen på et nyt omfattende projekt om bosætning, værdier, identitet og særkender, som Norddjurs Kommune skyder i gang i midten af august. Grundtanken er, at Norddjurs også i fremtiden skal være et attraktivt sted at bosætte sig, leve og arbejde. For at man skal føle sig velkommen i sin nye kommune er det vigtigt, at både kommunen og naboerne aktivt viser, at man er netop det - velkommen.

- Visionen er, at det gode værtskab er en naturlig del af dagliglivet i Norddjurs Kommune - både for kommunens medarbejdere og borgerne. Det første møde med kommunen, landsbyen eller foreningen skal sende et tydeligt signal om, at hos os er man aldrig blot et nummer i rækken, forklarer Lars Møller (S), formand for Kultur - og udviklingsudvalget.

I midten af august vil borgere i Norddjurs forhåbentlig lægge mærke til kampagnen i gadebilledet. Om aftenen d. 15. august vil kommunens medarbejdere nemlig lægge et stort antal specielt producerede dørmåtter ud ved biblioteker, rådhuse, butikker og andre steder i gadebilledet.

Måtterne, hvorpå der er trykt 'velkommen', Norddjurs' logo samt Facebook-siden til projektet (norddjurs.dk/velkommen), skal være med til at synliggøre kampagnen sammen med en massiv annoncering i lokalpressen, plakater og et stort antal musemåtter, som bliver delt ud til lokale ildsjæle med opfordring om at dele dem ud i deres netværk, så budskabet også spredes på den måde.

150.000 kr. på højkant
Projektet omfatter også en konkurrence, hvor 150.000 kroner er til uddeling mellem de fem bedste ideer til, hvordan man kan byde nye borgere velkommen. Borgmester Jan Petersen og Lars Møller vil, sammen med de to udviklingskonsulenter, som er tovholdere på projektet, udgøre 'dommerkomiteén'.

Borgmester Jan Petersen glæder sig over, at Norddjurs med det nye projekt sætter fornyet fokus på, hvordan kommunen bliver endnu bedre til at tiltrække flere borgere.

- Jeg er især begejstret for, at projektet bringer borgernes egne ideer i spil. Vi som kommune har et stort ansvar, når det handler om at byde nye borgere officielt velkommen. Men det kan ikke stå alene. Intet kan slå den personlige, nære kontakt og velkomst fra resten af lokalsamfundet. Vi vil støtte op om de lokales engagement og ideer, så resultatet bliver et fælles projekt, som både borgerne og kommunen har glæde af, siger borgmesteren