Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

VEKS køber Køge Kraftvarmeværk

DONG Energy er i gang med at sælge decentrale værker fra, og Køge Kommune vil etablere fjernvarme
2. APR 2012 12.10

KØGE: Den 30. marts blev de formelle underskrifter sat på aftalen om, at VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab, køber Køge Kraftvarmeværk. DONG Energy har i løbet af de seneste år frasolgt en række decentrale kraftvarmeværker. For at kunne realisere Køge Kommunes ønske om at etablere fjernvarme i Køge har VEKS derfor valgt at købe det biomassefyrede Køge Kraftvarmeværk af DONG Energy.

Flere forhold ligger bag VEKS' beslutning om at købe kraftvarmeværket. Formand for VEKS Finn Aaberg siger:

- Fjernvarmeprojektet i Køge mindsker udledningen af CO2 i en størrelsesordning af 4.000 borgeres årlige udledning, og er dermed VEKS' meget konkrete bidrag til at konvertere naturgasområder til fjernvarme. Udbredelsen af fjernvarme sker i fuld overensstemmelse med nationale klimaaftaler og den netop vedtagne energiaftale, hvor målet er at gøre os fri af fossile brændsler og dermed skabe et CO2-neutralt Danmark.

Det biomassefyrede kraftvarmeværk i Køge leverer el til elnettet og procesdamp til Junckers Industrier. Der er dog et stort overskud af varme, som med det nye fjernvarmeprojekt vil blive anvendt i Køge i stedet for som i dag at blive ledt direkte ud i Køge Bugt.

Peter Thomsen, Senior Director i DONG Energy, udtaler bl.a., at DONG Energy har taget en strategisk beslutning om, at drift af decentrale værker ikke længere er et kerneområde, og vi er derfor i gang med en frasalgsproces.

Køge Kraftvarmeværk bliver hovedleverandør til Køge Fjernvarme, som starter anlægsarbejdet medio maj med forsyning af de første fjernvarmekunder i foråret 2013.

Foto: DONG Energy

ka