Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vejnet og jernbane for 1,6 mia.

VÆKSTPAKKE: Nye motorveje, nye asfaltbelægninger, ny jernbane og mere kystbeskyttelse skal fremrykkes til 2012
23. AUG 2011 13.45

Som en del af regeringens netop fremlagte vækstpakke skal en række planlagte statslige investeringer i vej- og baneprojekter samt kystbeskyttelse for i alt 1,6 mia. kr. fremrykkes til 2012.

Der fremrykkes investeringer for i alt 850 mio. kr. til følgende vejanlægsprojekter:

  • Fløng-Roskilde (udvidelse af Holbæk-motorvejen ml. Fløng og Roskilde)
  • Holbæk-Vig (motorvej/motortrafikvej fra Tuse N til Vig (2. og 3. etape))
  • Riis-Ølholm-Vejle (anlæg af motorvej ml. Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen ml. Riis-Ølholm til motorvej)
  • Slagelse omfartsvej (2-sporet landevej vest om Slagelse)
  • Skærup-Vejle (udvidelse af Den Østjyske Motorvej ml. Skærup og Vejle).

Der fremrykkes investeringer for 200 mio. kr. til vejvedligeholdelse. Det vedrører primært udskiftning af asfaltbelægninger på bl.a. følgende strækninger:

  • Syd-motorvejen mellem Lellinge og Dyrehavehus
  • Den Fynske Motorvej mellem Langeskov og Nyborg
  • Frederikshavns-motorvejen mellem Vodskov og Hjallerup
  • Den Østjyske Motorvej ved Aarhus.

En ny jernbane mellem København og Ringsted forventes klar til åbning i 2018. Der fremrykkes aktiviteter til 2012 svarende til ca. 200 mio. kr.

Der fremrykkes investeringer for 300 mio. kr. til jernbanevedligeholdelse. Det vedrører sporombygningen på strækningen Struer-Langå.

Til kystbeskyttelsesaktivitet på den jyske vestkyst fremrykkes 50 mio. kr.

Den samlede fremrykning af investeringer i vej- og baneprojekter samt kystbeskyttelse udgør 1,6 mia. kr. i 2012 og modsvares af tilsvarende lavere aktivitet i de følgende år.

jos

Foto: http://www.flickr.com/photos/morten812/