DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Vejle indstilles til bøde for sjusk med adresse-data

Datatilsynet vil have Vejle straffet for at dele adresser i velkomstbrev til den kommunale tandpleje.

VEJLE: Datatilsynet har meldt Vejle Kommune til politiet og indstillet kommunen til en bøde på 200.000 kr. for lemfældig omgang med forældreadresser i den kommunale tandpleje. Kommunen anmeldte selv sagen til tilsynet.

Den kommunale tandpleje havde haft en fast praksis med velkomstbreve til begge forældre, indeholdende begges adresser og dermed barnets adresse, uanset om der var navne- og adressebeskyttelse. Dette var sket automatisk uden konkret vurdering i hvert tilfælde om udlevering af adresserne kunne finde sted.

En automatisk proces, der håndterer personoplysninger, skal indrettes, så videregivelse af oplysningerne ikke krænker nogens rettigheder, minder Datatilsynet om. I det konkrete tilfælde er vurderingen, at kommunen ikke har levet op til kravene om et passende sikkerhedsniveau.

- Man skal i øvrigt altid vurdere, om det overhovedet er nødvendigt, at oplysningerne fremgår af brevene, siger chefkonsulent Eva Volfing fra Datatilsynet .

mk