Vejle i klimapartnerskab i erhvervsområde

Erhvervslivet i et samlet byområde er gået sammen med kommunen om et forpligtende klimapartnerskab på energiområdet.
4. OKT 2021 15.45

VEJLE: Danmarks første strategiske energiplan for erhvervslivet i et samlet byområde skal hjælpe virksomhederne og Vejle Kommune med at nå klimamål på 70 pct. reduktion af CO2 i 2030 og klimaneutralitet i 2050 samt danne rammemodel for lignende partnerskaber, oplyser kommunen.

- Netop i Vejle Nord har erhvervsinteresserne i regi af Dandy Business Park med Green Tech Center i en årrække fokuseret på energi og bæredygtighed i et triple-helix kraftcenter inden for forskning, innovation og kommercialisering af grønne teknologier, siger borgmester Jens Ejner Christensen (V).

Partnerskabet har til sin første opgave et budget på knap en mio. kr., som er ligeligt finansieret af Vejle Kommune samt Grundejerforeningen Lysholt, Fertin Pharma, Exxit 59 og Dandy Business Park, og forventer at levere en endelig rapport med konkrete løsninger i løbet af foråret 2022.

Klimapartnerskabet fortsætter med at arbejde med initiativer i Vejle Nord med fokus på klimaet, og når det er fuldt etableret, kan det omfatte offentlige institutioner, detailhandel, industri, transport, forsyningsvirksomheder og Vejles kommende Ressource Center Vejle.

ka