DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Vejle giver brøndejere tilskud til at sløjfe "spøgelsesbrønde"

KORT NYT10. MAJ 2021 14.55

VEJLE: 7.500 kr. i tilskud for at få sløjfet en gammel brønd er et tilbud til omkring 600 brøndejere i Vejle Kommune. De får tilbuddet, fordi de såkaldte spøgelsesbrønde ligger ovenpå drikkevandsområder og kan være direkte dræn til drikkevandet, oplyser DR Nyheder.

Mange brønde ikke mindst i landområder er ikke blevet lukket forsvarligt af, og det betyder, at sprøjtemidler og andre uønskede stoffer får nem adgang til grundvandet. Især i de øverste jordlag er der rigtig mange pesticider bundet, som så via brønden kan forurene drikkevandet.

Det kommunale tilskud skal bruges til en brøndborer, der skal sørge for, at hullet bliver lukket effektivt af. Brøndboreren tømmer brønden for pumper og installationer og fylder med bentonit, så brønden bliver sløjfet efter de gældende regler. Bentonit er er særlig slags ler, der udvider sig, når den bliver våd. Derfor er den meget velegnet til at lukke gamle boringer effektivt.

ka