Vejle-flertal vil lokalplanlægge for stor-landbrug

Erhvervsstyrelsen giver intet klart svar, men et flertal i teknisk udvalg vil sikre politisk indflydelse på en udvidelse fra 460 til 2.500 køer og ikke nøjes med miljøgodkendelse.

VEJLE: Udvidelser af landbrugsvirksomheder betyder ikke automatisk en lokalplan, men i Vejle synes flertallet i teknisk udvalg, at en konkret udvidelse på et landbrug ved Give er så stor, at der skal en decideret lokalplan med blandt andet nabohøring til.

Der er tale om en femdobling af en malkekvægsbesætning fra de nuværende 460 til 2.500 køer, og en udtalelse fra Erhvervsstyrelsen efterlod stadig tvivl, om der var lokalplanpligt eller ej. Styrelsen fandt ikke noget entydigt svar på det spørgsmål.

- Man går fra et traditionelt landbrug med omkring 500 køer til en ko-fabrik med 2.500 køer, og så begynder det at få industrikarakter. Det er meget, meget, meget stort, siger udvalgets næstformand, løsgænger Kim Hesel til Vejle Amts Folkeblad.

Han er næstformand og en del af flertallet, der vurderede, at der er lokalplanpligt.

20 pct. flere køer i kommunen

Venstres to medlemmer, formand Gerda Haastrup Jørgensen og Per Olesen, vurderede, at der ikke er lokalplanpligt. Med formandens ord, fordi "landbruget har en særstatus i forhold til planlægningen, fordi det egentlig går via miljøgodkendelser, som ofte er administrativt behandlet, og sådan har vi opfattet det."

Til DK Nyt siger Kim Hesel, at ham bekendt er den her sag den første af sin art, så derfor vigtig, da den kan/vil kunne danne præcedens. Ender det med, at beslutningen om lokalplanpligt bliver påklaget, skal det afklares af enten Planklagenævnet eller domstolene.

Det fremgår af sagsfremstillingen (pkt. 189), at der er ca. 10.000 malkekøer i Vejle Kommune, så med udvidelsen i Give vil antallet stige med ca. 20 pct. - og klimagasudledningen især fra de såkaldte vomgasser stige årligt med to-tre pct. i forhold til udledningen i hele kommunen.

Den mængde svarer til kommunens egen klimagas-udledning, der primært kommer fra energiforbruget i de kommunale bygninger og den kommunale transport.

Flertallet i udvalget består udover af Hesel af Svend Erik Nielsen (DF), Morten Kristensen (SF), Johnny Beck (S) og Alex Vejby Nielsen (S).