DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Vejle afprøver nu metoder til at fjerne forurenet slam ved dambrug

Dambrug ved Vejle Å må ikke afsætte fisk, der er forurenede med malakitgrønt, der ligger på bunden af opstemmede søer.
11. JUN 2020 6.05

VEJLE: Ved Randbøldal er folk fra Vejle Kommune nu begyndt dels at grave de første skovlfulde forurenet slam op fra bunden af to søer og lægge det til afvanding i en såkaldt geopool. Dels at pumpe slam op i to afvandingscontainere for at se, hvilken metode der er bedst til oprensning, skriver Egtved Posten.

Der er tale om et nyt pilotprojekt, der skal klarlægge den bedste og billigste måde at oprense de opstemmede søer, der er forurenet med malakitgrønt efter mange års forurening i ådalen - sandsynligvis fra dambrugsdrift.

- Prisen afhænger af, om vi kan lede vandet tilbage i søerne, når vi har afvandet slammet, eller om det stadig er så forurenet, at det skal køres til et rensningsanlæg. Det er det, der er den store joker i den her sammenhæng, forklarer Finn Thoft Jensen, der er civilingeniør hos Teknik & Miljø, til Vejle Amts Folkeblad.

Lokale dambrug kan ikke afsætte sine fisk til fødevarebrug på grund af forureningen. Og i 2022 skærper EU kravene til grænseværdier for malakitgrønt yderligere, hvilket skærper vilkårene for at blive forureningen kvit.

Når pilotprojektet efter cirka to uger er gennemført, bliver prøver fra slammet til nærmere analyse i Tyskland.

  • I alt 13-14.000 kubikmeter slam forurenet med malakitgrønt og leucomalakitgrønt ligger på søbunden, og det skal fjernes. 
  • De foreløbige beregninger for, hvad en oprensning vil koste, ligger mellem 10,8 og 13,8 mio. kr.
  • I september 2016 blev Vejle Kommune bekendt med malakitgrønt forureningen, da hollandske fødevaremyndigheder fandt malakitgrønt over grænseværdier i dambrugsfisk fra Vejle Å.
  • En lille mængde malakitgrønt afgives løbende fra de opstemmede søer i Randbøldal.
  • Malakitgrønt optages i både dambrugs- og vildtfisk, og der er målt så høje værdier i dambrugsfisk fra to nedstrøms liggende dambrug, at fisk derfra ikke må omsættes til konsum.

Faktakilder: Vejle Kommune

11. juni rubrik rettet fra 'Vejle afprøver nu metoder til at fjerne forurenet slam fra farveri' til 'Vejle afprøver nu metoder til at fjerne forurenet slam ved dambrug'