Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Væk med meningsløst personligt fremmøde

Ledige på vej i et job, barsel eller efterløn skal ikke møde op til samtaler i jobcentret og sendes i aktivering, foreslår beskæftigelsesministeren
12. APR 2012 10.47

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) har netop fremsat et lovforslag, som fjerner pligten til at møde personligt op til samtaler i jobcentret eller a-kassen og deltage i aktiveringstilbud, når det ikke tjener noget formål, oplyser ministeriet.

Det gælder i de tilfælde, hvor ledige inden for seks uger skal starte i et ordinært job eller skal på barsel, efterløn, fleksydelse eller pension. Og det gælder for sygedagpengemodtagere, der inden for seks uger ventes at blive fuldt raskmeldt og være på vej tilbage i job eller gå på barsel.

Forr Mette Frederiksen er det afgørende, at ressourcerne bruges på ledige, der har brug for hjælp:

Ikke aktivere for enhver pris
- Vi skal ikke aktivere for aktiveringens skyld. Hvis ledige er på vej i et job eller på fx barsel eller efterløn, giver det ikke mening, at de skal møde op til samtaler i jobcentret og sendes i aktivering. Alle gode kræfter skal i stedet sættes ind, så det tjener det klare formål at få ledige i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Ledige har ret og pligt til en aktiv beskæftigelsesindsats, som skal hjælpe dem i arbejde eller i gang med en uddannelse. Pligten til at deltage i samtaler hos jobcentret eller deltage i aktiveringstilbud gælder i dag også, selvom ledige inden for kort tid skal starte i et job eller skal på fx barsel eller efterløn.

Lovforslaget udspringer af den brede politiske aftale fra maj 2011 om at afbureaukratisere beskæftigelsesindsatsen.

Lovforslaget skal nu behandles i Folketinget, og de nye regler ventes at træde i kraft den 1. juni 2012.

ka