Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Uracistisk påtale for at pjække fra idrætstime

KORT NYT12. NOV 2020 12.28

En skolepige med et ifølge Ligebehandlingsnævnet "udenlandsk klingende navn" blev ikke udsat for diskrimination, da hun fik en påtale for at være udeblevet fra en idrætstime, har nævnet afgjort.

Faderen havde klaget, fordi nogle etnisk danske elever, der også udeblev fra idrætstimen, ikke fik en påtale. Disse elever var imidlertid lovligt fritaget for idræt af forskellige årsager, herunder en brækket arm.

Klagerens datter var derimod ikke fritaget, og det var årsag til, at hun og ikke de andre fik en påtale. Ligebehandlingsnævnet fandt på den baggrund, at faderen ikke havde "påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at skolens irettesættelse af pigen var udtryk for direkte eller indirekte forskelsbehandling", og klagen blev derfor afvist.

mk

Se kendelsen.