Unødvendigt bureaukrati? Nyborg afskaffer sit hønseregulativ
Borgere i Nyborg Kommune behøver fremover ikke begrænse sig til otte høns, efter at hønseregulativet er forkastet.
Foto: Privat

Unødvendigt bureaukrati? Nyborg afskaffer sit hønseregulativ

Nyborgensere skal ikke mere søge kommunen om lov, hvis de vil have mere end otte høns.
31. MAJ 2022 13.45

NYBORG: I en tid, hvor voldsomt stigende æggepriser får flere danskere til at anskaffe sig høns, har Nyborg Kommune netop afskaffet sit hønseregulativ.

Som de fleste andre kommuner har Nyborg hidtil haft et regulativ for byzone- og sommerhusområder, der indeholder regler om fx maksimalt antal høns og haner, rottesikring, hønsegårdens afstand til skel, opbevaring af foder, hindring af lugt- og støjgener og bortskafning af gødningen. I Nyborg har man fx kun tilladt op til otte høns eller andet fjerkræ i boligområder, mens den generelle lovgivning tillader op til 30. 

Det hidtidige regulativ er fra 2001, og derfor havde forvaltningen lagt op til at opdatere det, blandt andet for at gøre det nemmere at læse og håndhæve. Desuden havde man lavet en letlæselig vejledning med eksempler på rottesikring af hønsegårde. Både efter det gamle og det opdaterede regulativ kunne borgere søge om dispensation fra reglerne.

Men opdateringen blev forkastet i teknik- og miljøudvalget. "Godkendes ikke," står der lakonisk i referatet.

Det rene pip

Forklaringen er, at udvalget havde svært ved at se en mening i at være mere restriktive, end loven kræver, forklarer medlem Michael Gertsen (K) til Fyens Stiftstidende, hvor han kalder et hønseregulativ "det rene pip i en typisk landkommune som vores".

- Det ville give god mening i Rødovre. Men hvis vi skulle have fortsat med hønseregulativet og grænsen på otte høns, skulle der være søgt dispensation, hver eneste gang nogen i landsbyerne vil holde høns, og det kunne jo nærmest lægge teknik- og forvaltningen ned, siger han til avisen.

Fremover vil hobbyhønseavlere i kommunen derfor kun skulle forholde sig til den landsdækkende "bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter", ifølge hvilken grænsen for ikke-erhvervsmæssig hønsehold er 30 høns, og hønsegårde skal placeres, så de "ikke er til gene for omgivelserne".