Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Unge indvandrere klarer sig dårligere

Gabet mellem tosprogede og etnisk danske elever vokser i København. Og det smitter af på ungdomsuddannelser
KORT NYT19. MAR 2012 6.01

KØBENHAVN: Trods flere handlingsplaner, nedsættelse af en eksperttænketank og status som særligt indsatsområde med øremærkede midler går det den forkerte vej for Københavns Kommune med at ruste tosprogede elever i folkeskolen.

Oprustningen blev iværksat i 2009. Men fra 2010 til 2011 er gabet mellem et- og tosprogede elevers karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve øget, skriver Politiken mandag.

Og andelen af unge med etnisk minoritetsbaggrund, der har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, er faldet med 3,6 procentpoint til godt 80 ud af 100 børn.

cgt