DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Unge indvandrere klarer sig dårligere

Gabet mellem tosprogede og etnisk danske elever vokser i København. Og det smitter af på ungdomsuddannelser
KORT NYT19. MAR 2012 6.01

KØBENHAVN: Trods flere handlingsplaner, nedsættelse af en eksperttænketank og status som særligt indsatsområde med øremærkede midler går det den forkerte vej for Københavns Kommune med at ruste tosprogede elever i folkeskolen.

Oprustningen blev iværksat i 2009. Men fra 2010 til 2011 er gabet mellem et- og tosprogede elevers karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve øget, skriver Politiken mandag.

Og andelen af unge med etnisk minoritetsbaggrund, der har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, er faldet med 3,6 procentpoint til godt 80 ud af 100 børn.

cgt