Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Unge har flere sygedage end ældre

Både i den private og den offentlige sektor ligger de unge mellem 20 og 30 år i top, når det gælder sygdom
KORT NYT20. FEB 2012 7.08

Fx havde de 25-29-årige kommunalt ansatte 14,4 sygedage i løbet af 2010, mens seniorerne på de samme arbejdspladser holdt helbredet højt og kun lagde sig syge 10,7 dage. Med andre ord, var de unge medarbejdere i kommunerne 35 pct. mere syge end de ældste medarbejdere. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som Ugebrevet A4 har analyseret.

Ifølge fagforeninger, ungdomsforskere, læger og arbejdsgivere spænder forklaringen på de mange sygedage blandt de unge på alt fra dårlig introduktion til arbejdsmarkedet, stress over at skulle leve op til samfundets forventninger til rendyrket pjæk og slapperkultur.

Unge har et andet sygdomsmønster end ældre, viser tallene fra Danmarks Statistik. Mens seniorerne er mærket af nedslidning og melder sig syge i længere perioder, ser det anderledes ud for de unge. De er kun syge få dage ad gangen, men til gengæld stryger de i sengen flere gange på et år.

Tallene viser også, at sygefraværet for alle er faldet med omkring en tiendedel fra 2007 til 2010. I den private sektor er de unge markant mindre syge, mens de unges sygefravær i kommunerne går langsomt tilbage. I staten går det dog stadig den gale vej. Her stiger de unges sygefravær.

lcl