Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Underskud næste år: 84,5 mia.

FINANSLOV Men finansminister Claus Hjort Frederiksens (V) fremlæggelse af finanslovforslaget bærer overskriften 'Ny vækst og styr på pengene'
24. AUG 2011 11.00

Af Knud Abildtrup

Finansministeren lagde under sin fremlæggelse af finanslovforslaget  i ministeriet i dag vægt på, at regeringen satser på moderat vækst de næste år med nogenlunde stabil ledighed.

Men baggrunden er samtidig den, at siden 2006 har et overskud på 82,3 mia. kr. i statens regnskaber forvandlet sig til et kraftigt underskud, som i 2012 ventes at blive 84,5 mia. kr.

Det store underskud svarer til 4,6 pct. af BNP.

I 2010 var underskuddet ca. 48 mia. kr. og i år på vej til at blive 68 mia.

'Krisen og krisepolitikken har betydet, at store overskud på de offentlige finanser er vendt til store underskud. Og der er udsigt til en lang periode med underskud, blandt andet fordi vi bliver flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder. Det er ikke en holdbar situation', hedder det i forordet til finanslovsforslaget.

Også arbejdsløsheden vil dog stige mere end ventet. I alt regner regeringen med, at 162.000 danskere vil være ledige i år - 10.000 flere end det blev skønnet i maj - mens tallet vil falde en smule til 161.000 personer i 2012. Det svarer til 5,6 pct. af arbejdsstyrken i begge år.

I alt lægger finansloven rammerne for 695 mia. kr.