Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ulovlig støtte til værft giver Tårnby 800.000 kr. tilbage

Konkurrencerådet har hævet beløbet fra 80.000 kr. til ca. 800.000 kr., som Hellers Yachtværft skal tilbagebetale efter at have modtaget ulovlig støtte
22. JUN 2011 12.20

TÅRNBY: Beløbet, der skal betales tilbage, svarer til det beløb, som Tårnby Kommune har sparet Hellers Yachtværft for ved at leje lokaler ud til under markedsprisen i perioden 1. marts 2004 til 31. december 2010.

Afgørelsen følger af, at Konkurrenceankenævnet har hjemvist Konkurrencerådets tidligere afgørelse i sagen med besked om, at Hellers Yachtværft skal betale et større beløb end de 80.000 kr., som Konkurrencerådet sidste sommer pålagde Hellers Yachtværft at betale tilbage.

Startede med konkurrent-klage
Sagen startede, da Konkurrencestyrelsen i november 2008 modtog en klage fra en konkurrent til Hellers Yachtværft vedrørende Tårnby Kommunes lejeaftale med Hellers Yachtværft. Konkurrenten mente, at kommunen havde fastsat lejen under markedslejen, og at den derfor var konkurrenceforvridende. På den baggrund indledte styrelsen en undersøgelse af sagen.

I juni 2010 afgjorde Konkurrencerådet, at der var tale om ulovlig offentlig støtte i strid med konkurrenceloven. Hellers Yachtværft blev påbudt at tilbagebetale 80.000 kr. til Tårnby Kommune. Virksomheden ankede afgørelsen til Konkurrenceankenævnet i august 2010 med påstand om, at der ikke var tale om ulovlig statsstøtte.

Tjek aftaler og vilkår inden leje
I februar 2011 afsagde Konkurrenceankenævnet kendelse, der bl.a. lød, at tilbagebetalingen af de 80.000 kr. 'ikke i tilstrækkelig grad varetager hensynet til at sikre lige konkurrencevilkår...', og at Konkurrencerådet derfor skal pålægge Hellers Yachtværft at tilbagebetale et højere beløb.

- Konkurrencerådets afgørelse betyder, at Hellers Yachtværft skal tilbagebetale den støtte, som virksomheden har modtaget. Dermed bliver konkurrencen genoprettet til gavn for andre virksomheder, der sælger bådudstyr, siger direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing og fortsætter:

- Det er vigtigt, at kommunerne sikrer sig, at lejeaftaler indgås på markedsvilkår, før de indgår aftalen. Det kan ske ved at foretage et udbud eller ved at indhente en uafhængig vurdering af lejeværdien. Ellers udsætter de deres lejere for en stor økonomisk risiko, fordi ulovlig støtte skal betales tilbage.

lcl