Ulovlig bådehavn fik intet ud af at anke krav om rydning

KORT NYT17. MAJ 2021 11.15

KØBENHAVN: En samling fartøjer i Erdkehlgraven i Københavns Havn mellem Holmen og Christiania skal fjernes, har Østre Landsret afgjort i en ankesag, hvor beboerne ellers hævdede at det var en krænkelse af deres menneskerettigheder at berøve dem deres hjem. Landsretten afviser og pålægger dem i stedet tvangsbøder, indtil fartøjerne er fjernet fra området, som beboerne selv kalder Fredens Havn.

Københavns Byret idømte i august flere beboere bøder på 5.000-10.000 kr. for ikke at følge Kystdirektoratets påbud om at fjerne bådene. De blev også pålagt at betale en bøde på 1.000 kr. om måneden, så længe det ikke sker.

Østre Landsret har i forhold til de fleste af fartøjerne lagt til grund, at de ikke var blevet fjernet, før Kystdirektoratets påbud udløb. Landsretten har tiltrådt de bøder, som byretten idømte, oplyser Østre Landsret på sin hjemmeside.

mk / Ritzau