Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Udvalg: Offentlige indsamlinger skal være mere åbne

Et nedsat udvalg foreslår i ny betænkning at oprette et indsamlingsnævn, der skal sikre større åbenhed omkring offentlige indsamlinger
25. APR 2012 15.25

Justitsminister Morten Bødskov (S) har i dag modtaget en betænkning fra udvalget om revision af reglerne om offentlige indsamlinger. Udvalget foreslår, at der bliver oprettet et uafhængigt indsamlingsnævn. Årsgen er et behov for en mere tidssvarende og gennemsigtig behandling af offentlige indsamlinger.

Indsamlingsnævnet skal bl.a. træffe afgørelser om tilladelse til gade- og husindsamlinger og stå for at modtage anmeldelser af indsamlinger. Indsamlingsnævnet skal herudover behandle klager over overtrædelser af nogle nye etiske retningslinjer (en generalklausul) om god indsamlingsskik.

Kritik af nuværende regler
Justitsministeren er positiv over for udvalgets konklusioner.

- De nuværende regler fra 1972 om indsamlinger er på flere punkter ikke længere tidssvarende, da nutidens indsamlinger i høj grad foregår på forskellige teknologiske platforme. Nu har et udvalg set på, hvordan indsamlingsområdet kan reguleres på en mere moderne og smidig måde. Det er jeg meget tilfreds med, og jeg er positivt indstillet over for udvalgets overvejelser og anbefalinger, siger Morten Bødskov.

I de senere år er der fra flere sider blevet peget på, at reglerne om offentlige indsamlinger på flere punkter ikke er tidssvarende og hensigtsmæssige. Indsamlingsloven forbyder eksempelvis indsamling ved telefonisk henvendelse, men loven indeholder ingen særlige regler om indsamlinger, der foregår via internettet eller ved brug af sms-tjenester. Samtidig har det været påpeget, at de organisationer mv., som undtagelsesvis har lov til at foretage gade- og husindsamlinger, skal udvælges på et mere smidigt grundlag.

Etiske retningslinjer
I forslaget fra udvalget vil hjælpeorganisationers hvervning af medlemmer på gaden og over telefonen også blive underlagt de etiske retningslinjer, og med udvalgets forslag kan man således klage over f.eks. for pågående opførsel ved hvervning af medlemmer.

Yderligere foreslår udvalget, at kravene til indsamlinger justeres og målrettes, alt efter hvilken indsamling der er tale om. Bl.a. foreslås det, at regnskaber offentliggøres på Indsamlingsnævnets hjemmeside i stedet for som nu i dagbladene, og at visse organisationer skal have adgang til at foretage indsamlinger uden anmeldelse.

Betænkningen vil nu blive sendt i høring hos de relevante organisationer og myndigheder, så de har mulighed for at komme med kommentarer og bemærkninger.

Morten Bødskov forventer at fremsætte et lovforslag på grundlag af udvalgets betænkning og de indkomne høringssvar i næste folketingssamling.

 

Udvalget om revision af reglerne om offentlige indsamlinger blev nedsat af Justitsministeriet den 15. juni 2010 og har haft til opgave at gennemgå reglerne om offentlige indsamlinger og vurdere behovet for at ændre reglerne.

srl