Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Udvalg har afleveret sin betænkning - håb om en ny havnelov

Betænkningen lægger op til en ny lov om havnene - det er i hvert fald hvad organisationen Danske Havne håber på. Ikke mindst fordi betænkningen lægger op til at åbne for nye forretningsmuligheder
9. MAJ 2011 14.27

Havnelovudvalget overrakte fredag sin betænkning til transportministeren. Udvalget kunne i enighed præsentere 12 anbefalinger, der skal være med til at udvikle havnene og imødekomme fremtidens behov.

Havnelovudvalgets betænkning lægger op til, at havnene skal have nye forretningsmuligheder. Det hilser Danske Havne velkommen, skriver organisationen i et nyhedsbrev.

På de fleste havne kan der opstå mangler i den service, som rederier og virksomheder efterspørger. I betænkningen lægges der op til, at havne kan udføre denne service, hvis det hænger sammen kommercielt. Det skal ske i et aktieselskab, og helst i samarbejde med private virksomheder.

Danske havne ligger godt placeret i internationale sammenligninger. Havnene er effektive og konkurrencedygtige. Men konkurrencen er blevet hårdere - også fra udlandet. Det skal havnene kunne leve op til. Derfor skal anbefalingerne i den nye betænkning forbedre de danske havnes position. Målet er at sikre havne i verdensklasse.

De seneste tal viser, at 80 pct. af den danske udenrigshandel går gennem danske havne. Det understreger vigtigheden af, at havne skal være effektive til understøttelse af hele transportkæden. Effektive transportløsninger er vigtige for de virksomheder, der skal producere og afsætte på eksportmarkederne. Det kan havnene hjælpe med.

Havnenes vigtigste mål er at styrke dansk erhvervsliv. Det skal ske samtidig med, at havnene selv udvikler deres sunde og fornuftige forretninger. Det er et mål, som Havnelovudvalgets anbefalinger støtter op om gennem øgede samarbejdsmuligheder mellem havn og virksomheder.

Betænkningen lægger op til, at det skal være muligt for havnene at tilbyde arealer, bygninger og service uden for havnens område. På den måde kan transportvirksomheder, der ikke er afhængige af kajnær placering, tilbydes faciliteter i nærheden af havnen, men til lavere omkostninger. Mange havne har længe efterspurgt denne mulighed.

Flere havne er omkredset af by, og har ikke mulighed for at udvide sine aktiviteter på de tilstødende arealer. Det kan udvalgets forslag afhjælpe. Desuden kan muligheden for investering i oplandet binde landtransport og søtransport bedre sammen og sikre udnyttelsen af havnens ekspertise inden for udvikling af arealer.

mou