DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Udsatte skal føle sig anerkendt

Fælles værdier for mødet med samfundets mest udsatte borgere
KORT NYT28. JUN 2012 8.28

KØBENHAVN: En social- eller sundhedsmedarbejder, der udviser omsorg, medmenneskelighed og respekt over for de socialt udsatte, og som møder den udsatte med en åben ligeværdig kommunikation. Det er blot nogle af de værdier, som ifølge rapporten 'Fælles Værdier', skal sikre, at socialt udsatte føler sig anerkendte, når de henvender sig til social- og sundhedssystemet. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social- og Integrationsministeriet står bag rapporten.

Baggrunden for rapporten er, at mange socialt udsatte oplever kontakten til social- og sundhedssystemet negativt. Dette får nogle udsatte til at vende systemerne ryggen, og derved risikerer de, at de ikke får den hjælp og støtte, de har behov for. Derfor har Rådet for Socialt Udsatte anbefalet, at der formuleres fælles værdier for det sociale og sundhedsmæssige arbejde med socialt udsatte.

I rapporten giver dr.scient.soc. Søren Juul og chefkonsulent Erik Riiskjær deres bud på, hvilke værdier der bør være styrende for et anerkendende og respektfuldt møde med socialt udsatte. Forfatterne fremhæver blandt andet følgende nøgleord:

• fokus på borgerens rettigheder
• ægte og ærlig information
• reelle muligheder for medinddragelse
• at der handles i fortrolighed og så vidt muligt i fælles forståelse med borgeren
• værdsættelse og synliggørelse af borgerens perspektiver

bi