Udgifterne til skattevæsnet sætter rekord i 2022

Prisen for skatteforvaltningen i Danmark ventes at blive på næsten ti mia. kr. 2022.
3. JAN 2022 7.22

Udgifterne til skattevæsnet stiger til nye rekordhøjder i 2022. Derudover er omkostningerne de seneste fem år steget væsentligt mere end de indtægter, der lander i statskassen i form af skatter og afgifter. Det skriver JP Finans.

I december blev finansloven for 2022 vedtaget. Det betyder, at prisen for skatteforvaltningen i Danmark i 2022 ventes at blive på 9,9 mia. kr. Det er en stigning på 50 pct. på fem år.

De seneste år har Folketinget øget bevillingerne voldsomt i et forsøg på at genoprette både skattevæsnet og danskernes tillid hertil, skriver mediet. Dog advarer professor emeritus Jørgen Grønnegaard Christensen imod at tro, at problemerne forsvinder, bare fordi pengene bliver flere og flere.

- Vi har i dag et skattevæsen, som er væsentligt dyrere end det, vi havde i udgangspunktet, men problemerne er stadig ikke løst. Der er sket fremskridt, men det er værd at stoppe op og spørge, om man skal se på, om der er andre mere grundlæggende ting på spil, siger han til JP Finans.

Mediet har gennemgået finanslovtallene fra 2006 og frem. De viser, at udgifterne til skattevæsenet faldt til det halve i 2010. Derefter steg de igen.

I 2018 var omkostningerne for første gang højere end i 2006. Udgiftsniveauet er siden vokset med 50 procent, mens statens indtægter fra skatter og afgifter er vokset med 14 pct. i samme periode.

Helt nødvendigt

Skatteministeriet og skattevæsnet har undergået flere organisatoriske ændringer siden fusionen i 2005. Af den grund mener ministeriet, at det er mere retvisende at se på ministeriets samlede bevillinger, der er steget fra syv mia. kr. i 2006 til 10,6 mia. kr. i 2022, skriver mediet.

Skatteminister Morten Bødskov (S) fastholder i en skriftlig kommentar, at det har været helt nødvendigt at investere massivt i skattevæsenet, "fordi der i mange år gjorde sig den tankegang gældende, at vi kunne spare og rationalisere".

- Det fik store konsekvenser, og det problem er vi nu i gang med at rette op på. De massive investeringer har også været en forudsætning for, at en stor del af skattevæsnets grunddrift trods alt er velfungerende i dag.

- Derfor har regeringen også nedsat et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan skattevæsenet kan genoprettes og styrkes over de kommende år, udtaler han til JP Finans.

Ritzau