Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Udendørsarbejde får humøret til at stige

Gartnere, vejmænd og pædagogmedhjælpere, der er ude i vejr og vind mere end to timer om dagen, er i bedre humør og har færre depressive symptomer, end dem, der arbejder indendørs

Det viser ifølge Region Midtjylland ny undersøgelse fra Arbejdsmedicinsk Klinik på Aarhus Universitetshospital.

- Danskerne skal løbe i naturen i stedet for at suse af sted på et løbebånd i et fitness-center, opfordrer overlæge Henrik Kolstad, Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital.

Baggrunden er en undersøgelse af udendørsarbejdes indflydelse på humørsvingninger blandt offentligt ansatte i Århus.

Undersøgelsen, der netop er offentliggjort i det internationalt anerkendte tidsskrift Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, viser, at folk, der arbejder ude mere end to timer om dagen har 40 procents mindre risiko for at være nedtrykte og i dårligt humør end folk, der arbejder indendørs.

- Det er for tidligt at anbefale for eksempel at flytte arbejdspladser udendørs. Men er man depressiv, specielt om vinteren, vil jeg anbefale at man er så meget uden døre som muligt i de lyse timer. Vil man også motionere, løb så hellere en tur i skoven end på et løbebånd i et fitness center, siger overlæge Henrik Kolstad.

Nyt forskningsprojekt
Undersøgelsen bygger på spørgeskema-besvarelser fra næsten 3000 offentligt ansatte i Århus. 650 blev udvalgt til nærmere undersøgelser, og konklusionen var klar: Udendørsarbejde i mere end to timer om dagen gavner humør og velbefindende.

Arbejdsmedicinsk Klinik deltager på basis af undersøgelsen i et nyt forskningsprojekt, der blandt andet sætter fokus på, om lave niveauer af lys ved indendørsarbejde giver større risiko for depression, søvnforstyrrelser og andre symptomer. I projektet vil en større gruppe forsøgspersoner få en lysmåler på overarmen. Målingerne sammenholdes med personernes oplevelse af deres velbefindende.

- Det moderne menneske opholder sig inden døre næsten alle døgnets vågne timer ved kunstigt lave lysniveauer. Hvis det har betydning for helbredet, vil det derfor berøre mange mennesker. Derfor vil vi nu efterprøve vores fund med lysmålinger i en række indendørs og udendørs jobs, siger Henrik Kolstad.