DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Udbyg naturens egen svamp

DEBAT At grave åer og bække dybere og bredere løser på ingen måde udfordringerne med oversvømmelser og smadrer årtiers indsats med at gøre vandløbene levende
9. DEC 2011 10.35

Af Lars Brinch Thygesen

Der er al mulig grund til at tro, at vi fremover vil opleve mange flere hændelser med uhøstede afgrøder, vandskadede huse og ødelagt infrastruktur.

Danmarks Sportsfiskerforbund mener derfor, der skal genskabes flere naturlige vandløb og engområder, sådan at naturens egen svamp kan holde på vandet, og åen kan løbe over sine bredder øverst i vandsystemerne. Der skal selvfølgelig gives økonomisk kompensation, der hvor man må opgive at dyrke afgrøder i de vandløbsnære arealer.

Problemerne med oversvømmelser fjernes nemlig ikke ved at grave åer og bække dybere og bredere samt fjerne planter og sten fra vandløbene. Det gælder derimod om at holde på vandet i de øvre dele af vandløbene, sådan at oversvømmelserne ikke rammer byerne, der typisk ligger i de nedre dele af de større vandløb.

Opgravning smadrer årtiers indsats
Problemet er, at opgravningerne på ingen måde løser udfordringerne med oversvømmelserne og samtidig smadrer de årtiers indsats med at gøre vandløbene til gode levesteder for fisk og smådyr. Vi vil derfor opfordre til at undlade de kortsigtede løsninger, og i stedet løse problemet på den bedste, mest naturlige – og billigste – måde.

Hvis man genskaber naturlige vandløb i specielt de øvre dele af å-systemerne, vil oversvømmelserne ved store nedbørsmængder brede sig ud i ådalene langt væk fra byerne. Snoede vandløb med masser af sten og planter vil samtidig få positive konsekvenser for dyrelivet i det rindende vand, men også vore søer, fjorde og indre farvande vil nyde godt af, at færre næringssalte ender i vandmiljøet.

Danmarks Sportsfiskerforbund vil nu opfordre Miljøministeren og Fødevareministeren til at gå i dialog med landbrug og kommuner med henblik på at få lavet en plan, der både sikrer mod oversvømmelser og tager de nødvendige hensyn til naturen.


Miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen, Danmarks Sportsfiskerforbund