Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Ud på en arbejdsplads er den bedste måde til at få et job

Vive-undersøgelse har kortlagt kommunernes beskæftigelsesindsats overfor ikke-vestlige flygtninge og indvandrere.

Virksomhedspraktik i kombination med arbejdstimer i samme virksomhed på almindelige vilkår er den indsats, der bedst rykker borgerne i retning af beskæftigelse. Det vurderer et flertal af kommuner, når det kommer til at få nytilkomne flygtninge og indvandrere i arbejde, viser en kortlægning fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Ikke-vestlige indvandrere har en væsentligt lavere jobfrekvens end personer af etnisk dansk oprindelse. Forskellen i beskæftigelsesfrekvens for personer med dansk og ikke-vestlig indvandrerbaggrund var i 2019 på 15 procentpoint for mænd og 24 procentpoint for kvinder.

Særligt for kvinderne er mulighederne for beskæftigelse hæmmet af en uhensigtsmæssig organisering af hverdag og familieliv, ringe jobmotivation, dårligt helbred og social kontrol.

Kommunernes erfaring på området er den samme, som er beskrevet i den videnskabelige litteratur, bemærker Vive. Virksomhedspraktik har på kort sigt positive effekter på beskæftigelsen.

Kommunerne: Vi gør hvad der virker

Kommunerne selv siger det på denne måde: Vi bruger de indsatser, der virker, lyder det fra KL.

- Den virksomhedsrettede indsats skal være krumtappen i vores arbejde med at få flere nytilkomne flygtninge og indvandrere i arbejde. Derfor skal vi blandt andet møde langt flere ledige med ikke-vestlig baggrund med forventninger og krav om, at de kan og skal tage et job, siger formanden for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) i en kommentar til Vive-rapporten.

Foruden egne erfaringer på arbejdsmarkedet er også danskuddannelse en vigtig del af at få nyankomne flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse. Vives undersøgelse peger yderligere på, at jo mere udsat en ledig er, desto større er behovet for en tværfaglig og helhedsorienteret indsats og for at tilpasse tilbuddet til den enkelte.

Kommunerne organiserer sig forskelligt, og Vives kortlægning kan ikke udpege én organiseringsmodel som bedre end andre. Undersøgelsen tyder dog på, at det er en fordel for sagsbehandlingen, hvis kommunen oparbejder specialiseret integrationsfaglig viden i et team eller en særlig afdeling.

Se Vives rapport.