Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Uændret ledighed

Bruttoledigheden var i marts 162.400 personer
KORT NYT3. MAJ 2011 10.22

Bruttoledigheden ligger i marts på 162.400, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken, oplyser Danmarks Statistik.

Hermed er ledigheden stort set uændret i forhold til februar, hvor bruttoledigheden med dagens offentliggørelse er blevet nedjusteret til 162.300, hvilket ligeledes svarer til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Set i et lidt længere tidsperspektiv er der nu 3.900 færre bruttoledige end i december 2010, hvor ledighedsprocenten var 6,1. Tallene i teksten er alle omregnet til fuld tid og korrigeret for normale sæsonudsving.

ka