Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Tvang - til gavn for det ufødte barn

En arbejdsgruppe - fra to ministerier - skal være klar i efteråret 2011 med at overveje eventuel dansk model på baggrund af SFI's nye kortlægning om tvang i misbrugsbehandling
28. APR 2011 11.36

Socialminister Benedikte Kiær (K) og sundhedsminister Bertel Haarder (V) vil vurdere mulighederne for tvangstilbageholdelse af gravide misbrugere, oplyser Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Det kan medføre alvorlige skader på det ufødte barn, hvis gravide stof- og alkoholmisbrugere ikke stopper misbruget under graviditeten. I dag er det muligt at tilbageholde stof- og alkoholmisbrugere, hvis de som led i deres behandlingsforløb har indgået en kontrakt med kommunen. Loven bliver dog sjældent brugt - heller ikke i forhold til gravide misbrugere.

SFI Campbell har nu offentliggjort en kortlægning af international forskning om tvang i misbrugsbehandling. Kortlægningen, der er gennemført for Socialministeriet, går særligt i dybden med Sverige og Norges erfaringer med tvang, hvor det i dag er muligt at tvangstilbageholde misbrugere uden samtykke.

Kortlægningen viser både internationale og nordiske eksempler på, at tvangstilbageholdelse af misbrugere kan føre til positive resultater. Det positive resultat afhænger imidlertid af samspillet mellem en række faktorer så som motivation, behandlingstilbud og sanktionsmuligheder. I de nordiske studier vurderes muligheden for at kunne anvende tvang over for gravide misbrugere som positiv. Det skal ses i sammenhæng med, at man eksempelvis i Norge anser det ufødte barn som den primære klient.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de to ministerier skal se på, om og hvordan de lovgivningsmæssige rammer og erfaringerne fra de nordiske naboer kan overføres til en dansk model for tvangstilbageholdelse af gravide stof- og alkoholmisbrugere.

Dansk model
Ud over at klarlægge de juridiske rammer og besvare en række konkrete spørgsmål skal arbejdsgruppen, der forventes at afslutte arbejdet efteråret 2011, også beskrive, hvordan en eventuel dansk model vil kunne se ud.

Benedikte Kiær:
- Når det gælder gravide misbrugere, kan tvangstilbageholdelse måske være med til at sikre, at færre børn fødes med skader relateret til moderens misbrug. Sidegevinsten er, at kvinderne samtidig kan motiveres til at komme ud af deres misbrug og skabe en bedre relation til deres barn. Derfor ønsker vi nu at se nærmere på, hvordan en dansk model for tvangstilbageholdelse af gravide misbrugere kan se ud.

Bertel Haarder:
- Når vi overvejer, om tvangstilbageholdelse af gravide misbrugere kan være en vej frem i Danmark, gør vi det af hensyn til det ufødte barn. Skaderne ved misbrug under graviditet kan være så invaliderende og store for barnet, at vi må være villige til at gå meget langt for at beskytte det.