Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Tunø får tryghed fra Midtjylland

Alarmopkald fra Tunø får positiv særbehandling
16. MAR 2011 6.50

MIDTJYLLAND: Naturligvis er der fordele og ulemper ved at være øboer. Fordelene kender Tunøboerne i forvejen, mens følelsen af utryghed, på grund af afskedigelsen af øens mangeårige sygeplejerske, er ret ny.

- Derfor har vi også bedt sygeplejersken om at hjælpe med at lette overgangen til den nye hverdag på Tunø. Vi har endnu ikke fået en aftale på plads med hjemmesygeplejersken, men vi er meget fortrøstningsfulde, siger driftschef i præhospitalet, Else Ammitzbøll.

Støtte fra AMK-vagtcentralen
Else Ammitzbøll forklarer, at det er Region Midtjyllands opgave at skabe tryghed - også i yderområderne.

- Derfor vil alarmopkald fra Tunø få positiv særbehandling. Bliver der ringet 1-1-2 er der fra den 1. april 2011 en sundhedsfaglig medarbejder med støtte fra en læge i den anden ende af telefonen, indtil en helikopter eller en læge eventuelt når frem i de tilfælde, hvor dette skønnes nødvendigt. En service og tryghed regionens andre borgere først kan forvente at få til maj, siger hun.

I erkendelse af, at der ikke bor en læge fast på øen, undersøger regionen en forsøgsordning med førstehjælpere, uddannet til at betjene en hjertestarter. For en førstehjælper på stedet og en læge eller akutsygeplejerske i telefonen er sammenlagt en stærk løsning, indtil fx akutlægehelikopteren når frem.

lcl