DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Tre kommuner sammen om ungeindsats

Egedal, Tønder og Silkeborg i målrettet og koordineret indsats centreret omkring et tværgående ungeteam: Route 25
30. NOV 2011 13.49

EGEDAL / TØNDER / SILKEBORG: Nu åbner hjemmesiden for projektet Route 25. Et projekt, hvor unge som har det svært, gennem en koordineret indsats får den nødvendige ekstra støtte til at komme i gang med uddannelse og job. Route 25 søger lige nu virksomheder, som vil være med til at hjælpe de unge.

Route 25 er et nyt projekt, hvor Egedal, Tønder og Silkeborg kommuner gennem en målrettet og koordineret indsats centreret omkring et tværgående ungeteam, vil hjælpe unge, der har svært ved at bide sig fast på arbejdsmarkedet eller komme i gang med en uddannelse.

Projektet har sin egen hjemmeside, som netop er åbnet på www.route25.dk. Her kan du få mere information om de deltagende kommuner, hvordan projektet er skruet sammen, og der vil løbende blive formidlet nyt om, hvordan projektet skrider frem.

Målgruppen for projektet er unge, som typisk har svært ved at gennemføre skoleforløb, har psykiske eller sociale problemer og som mangler motivation, selvtillid og viden om job og uddannelse.

De har brug for støtte til at komme videre, og med Route 25 vil de forskellige kommunale instanser i de tre kommuner arbejde tæt sammen med uddannelsesinstitutioner og virksomheder i området om at give de unge den nødvendige støtte, så de er i stand til at få et job eller gennemføre en uddannelse.

 

• Route 25 er finansieret af midler fra satspuljen via Arbejdsmarkedsstyrelsen og løber frem til 31. december 2013.

• Foruden de kommunerne er VFSA - Virksomhedsforum For Socialt Ansvar og CABI - Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats er initiativtagere til projektet og fungerer som overordnede projektledere.

• I projektperioden skal der i hver af de tre kommuner udvikles og afprøves en virksomhedsrettet og koordineret indsats over for unge i målgruppen.

• Det er et mål for projektet, at flere unge kommer i gang med og fuldfører en uddannelse eller får job.

• Det er et mål for projektet at bremse tilgangen af unge til offentlig forsørgelse og førtidspension.

• Der er opstillet konkrete mål for hver enkelt af de deltagende kommuner