Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Tre kommunale nej til muslingefiskeri i Vejle Fjord

KORT NYT20. APR 2020 15.30

FREDERICIA / VEJLE / HEDENSTED: Politikere og embedsfolk på begge sider af Vejle Fjord siger nej til et ønske fra erhvervsfiskere om at genoptage muslingefiskeriet i den ydre del af fjorden, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Fiskeristyrelsen har fulgt en opfordring fra Bælternes Fiskeriforening om at genåbne for muslingefiskeri i en begrænset del af fjorden, og sagen er sendt i høring ved de omkringliggende kommuner: Fredericia, Vejle og Hedensted. Ingen af kommunerne er begejstrede over, at der skal trækkes trawl hen over havbunden for at fiske muslinger.

- Miljøtilstanden er ikke god i Vejle Fjord. Det er den heller ikke i ydre Vejle Fjord, og vi mener ikke, at den bliver bedre, hvis man åbner for fiskeri med bundskrab. Det vil modvirke de gode intentioner i projekterne Sund Vejle Fjord og Bælt i Balance, hvor man arbejder med at vende miljøtilstanden, siger formand for Hedensted tekniske udvalg, Lene Tingleff (V).

ka