Tre byggerier med natur som centrale elementer får arkitekturpriser
Duft af brød breder sig i udstillingsbygningen Kornets Hus i Hjørring.
Foto: Hjørring Kommune

Tre byggerier med natur som centrale elementer får arkitekturpriser

En udstillingsbygning, der fortolker gårdbyggeri i Hjørring, et enfamiliehus i skoven samt et regnvandsbassin i Randers er præmieret af de respektive kommuner.
12. OKT 2021 15.55

I de seneste uger er der i flere kommuner uddelt arkitekturpriser. Vi tager en runde og begynder i Hjørring, hvor den kommunale pris er gået til udstillingsbygningen Kornets Hus. 

Reiulf Ramstad Arkitekter står bag byggeriet, der blev kaldt "et enkelt og skulpturelt byggeri mellem marker og horisont, der fortolker lokalt gårdbyggeri, som et vartegn der rækker ud i verden. Med vinkelhusets enkle greb får bygningens funktioner en naturlig og klar opdeling og bindes samtidig flot sammen af fællesområdet, så duften af brød breder sig på tværs af bygningen. Det giver udstillingen om kornet en ekstra dimension."  

I Randers var der to kommunale arkitekturpriser i år. Det første, som blev præmieret, er The Nordic Barnhouse, som ligger i udkanten af Tebbestrup af arkitekt og bygherre er Bruno Jakobsen. Huset er et enfamiliehus beliggende på en kuperet naturgrund på 9000 m2 midt i fredskov.

"The Nordic Barnhouse præmieres for sin suveræne balance mellem det enkle og det forfinede. Hele vejen igennem, både inde og ude, holdes fokus på at skabe samhørighed med den omgivende natur, som får lov at komme helt tæt på og udgøre en uadskillelig del af den tilbageholdende arkitektur, der beviser, at der med få, velvalgte midler kan skabes helt unikke kvaliteter ved at tage udgangspunkt i stedets ånd," lyder det fra bedømmelseskomiteen.

Efterfølgende blev Regnvandsbassin på Østervold præmieret. Bygherre er Vandmiljø Randers og Randers Kommune, landskabsarkitekt er Niras.

Bassinet har en teknisk funktion, idet det opsamler og renser overfladevand, inden det ledes videre ud i det nordlige havnebassin. Projektet er et eksempel på hvordan et teknisk bassin er blevet bearbejdet arkitektonisk, så pladsen fremstår som et indbydende grønt og blåt byrum, der skaber rum til ophold og nye forbindelser - til glæde for borgere og besøgende.

"Regnvandsbassinet præmieres for at transformere Østervold og skabe et nyt levested for både mennesker og natur i byen. Det peger frem mod den kommende udvikling af Randers ved at kombinere vand, natur og byliv på en ny og inspirerende måde.

Regnvandsbassinet på Østervold har forandret hele pladsens karakter, skabt nyt liv og trukket naturen ind midt i byen. Himlen, bygningerne og Cronhammers Redfall spejles i vandoverfladen og giver rummet et nyt perspektiv. Vandplanter, siv, græsser og blomster gror langs bassinets bredder, og det føles som om et stykke af Gudenåen er løbet gennem Østervold," lyder det fra bedømmelseskomiteen.

Senere kommer vi rundt om arkitekturpriser fra Silkeborg og Rudersdal.